Správa od preláta (15. mája 2024)

Pri príležitosti sviatku Turíc nás prelát Opus Dei pozýva k rozjímaniu o pôsobení Ducha Svätého v našich dušiach. Naďalej nás povzbudzuje k modlitbe za prebiehajúce štúdium Stanov.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov.

Už onedlho, 19. mája, budeme sláviť slávnosť Turíc, ktorá je príležitosťou na osobitnú spomienku na viditeľný príchod Ducha Svätého na rodiacu sa Cirkev. V podobe očisťujúceho ohňa a prudkého vetra dal Tešiteľ apoštolom novú múdrosť, novú lásku a odvážny evanjelizačný impulz.

Tento sviatok je zároveň príležitosťou na rozjímanie, vzdávanie vďaky a otvorenie duše pôsobeniu Ducha Svätého, nekonečnej Lásky. On nás svojou posväcujúcou milosťou čoraz viac stotožňuje s Kristom a v Kristovi nás robí čoraz viac deťmi Boha Otca.

V rámci prípravy na slávnosť Turíc nám môže pomôcť, ak sa počas nasledujúcich dní opäť zamyslíme nad týmto textom svätého Pavla: „Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!“ (Rim 8, 14-15). Okamžite mi prichádzajú na um tieto slová nášho Otca, ako určite aj mnohým z vás, v ktorých rozprával o udalosti, ktorá sa odohrala 16. októbra 1931 v madridskej električke: „Cítil som pôsobenie Pána, ktorý spôsobil, že v mojom srdci a na mojich perách vzklíčilo toto nežné zvolanie so silou niečoho naliehavo potrebného: Abba! Pater“ (List z 9. januára 1959).

Takto sa v srdci svätého Josemaríu zrodil zmysel pre Božie synovstvo ako základ ducha Diela. Toto synovstvo nevyhnutne pokračuje v zodpovedajúcom bratstve v Cirkvi – a v Diele ako malej časti Cirkvi – a taktiež v apoštolskom impulze.

Toto všetko a ešte oveľa viac o Duchu Svätom a Božom synovstve ste už určite mnohokrát čítali a rozjímali. Neunavujme sa však rozjímať a ďakovať za túto nadprirodzenú skutočnosť. Môžeme sa ju snažiť prežívať s obnovenou nádejou, aby sme s Pánovou pomocou, vďaka tomu, že sme Božími dcérami a synmi v Kristovi skrze Ducha Svätého, mohli aj my čoraz viac žiť v bratskej láske a službe druhým.

Ako vám často pripomínam, spolieham sa na modlitbu každého z vás, cor unum et anima una (Sk 4, 32) – lebo je to vecou každého z nás – za prebiehajúce štúdium našich Stanov. Na začiatku tohto mesiaca sa uskutočnilo prvé stretnutie štyroch členov Dikastéria a štyroch kánonistov z Opus Dei, troch profesorov a jednej profesorky. Druhé takéto stretnutie je naplánované na koniec júna a určite bude pokračovať aj po lete. Cieľom je upraviť Stanovy Diela čo najlepším spôsobom v nadväznosti na pápežovu výzvu „chrániť charizmu“ (Ad charisma tuendum), teda chrániť jej základné prvky (sekulárny a hlavne laický charakter, jednota povolania medzi laikmi – mužmi a ženami – a kňazmi, atď.). Slávnosť Zoslania Ducha Svätého nám pomáha zveriť sa pôsobeniu Tešiteľa aj prostredníctvom týchto prebiehajúcich prác a zároveň ich prežívať, každý z nás jednotlivo a spoločne v rodine, s tým duchom synovstva, o ktorom som vám hovoril vyššie.

25. mája, ak Boh dá, sa uskutoční kňazská vysviacka dvadsiatich deviatich vašich bratov z Diela. Nech sú aj oni veľmi prítomní v našich modlitbách počas týchto nasledujúcich dní.

V polovici mája budeme sláviť Turíce. Môže nám pomôcť úvaha, že Panna Mária ako sprostredkovateľka všetkých milostí je – slovami svätého Andreja Krétskeho – „matkou, z ktorej Duch vychádza nad všetkými“ (Mariánska homília II).

So všetkou láskou Vás žehná

Váš Otec

Fernando Ocáriz

Rím, 15. mája 2024