Správa od preláta (15. decembra 2021)

Prelát Opus Dei nás pozýva, aby sme počas týchto Vianoc prinášali radosť z narodenia Ježiša ľuďom v našom okolí a tým, čo to najviac potrebujú.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Počas týchto dní už náš pohľad často spočíva na Betleheme. Svätá rodina kvôli nedostatku miesta v hostinci našla úkryt v betlehemskej maštali. Tieto dni sú tak poznačené zimou, chudobou a neprijatím. Novonarodený Ježiš je však obklopený Márinou a Jozefovou láskou.

Podobná núdza sa môže v rôznych formách vyskytovať aj v mnohých domácnostiach našich miest a to obzvlášť tento rok, ktorý bol poznačený sociálnymi, pracovnými a zdravotníckymi ťažkosťami. Snažme sa preto našou modlitbou ale i materiálnou pomocou prinášať teplo čo najviac ľuďom a vidieť v každom tvár Krista, ktorý sa stal dieťaťom: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40). Akú radosť mi prináša pohľad na iniciatívy toľkých ľudí, ktorými sa snažia priniesť radosť z narodenia Ježiša tým najnúdznejším!

Počas týchto sviatočných dní strávime mnohé chvíle s rodinou a priateľmi. Budeme s nimi môcť zdieľať radostnú zvesť a prevziať zodpovednosť za situáciu každého z nich. Ako hovorí svätý Josemária: „kresťanská láska nespočíva iba v dávaní ale i v porozumení“ (Cesta, 463). A tak môžeme i napriek našej malosti odovzdávať druhým počas týchto Vianoc svetlo nádeje. Narodenie Ježiša nám pripomína, že plamienok nezhasína ani počas tej najchladnejšej noci. Snaha prinášať do našich domovov intímnu atmosféru betlehemských jasličiek nám pomôže objaviť alebo znovu objaviť aj Božiu lásku k nám.

S veľkou láskou Vás žehná a praje Vám požehnané Vianoce

Váš Otec

Rím, 15. decembra 2021