Deviatnik za chorých k sv. Josemaríovi

Prezentujeme vám deviatnik za chorých k svätému Josemaríovi Escriva.

Opus Dei - Deviatnik za chorých k sv. Josemaríovi

Sväty Josemaría hovorí:

Je potrebné presvedčiť sa, že Boh je neustále pri nás. Žijeme akoby Pán bol od nás niekde ďaleko, tam kde svietia hviezdy, a zabúdame, že je vždy po našom boku. Je tu ako milujúci Otec - každého z nás miluje viac, ako môžu všetky matky sveta milovať svoje deti - pomáha nám, radí nám, požehnáva nás... a odpúšťa nám. Musíme byť naplnení a presiaknutí myšlienkou, že Boh je náš Otec, náš skutočný Otec, ktorý je pri nás a na nebesiach. [1]

Keď máš niekedy pocit, že Pán na teba zabudol, nebuď smutný: hľadaj ho ešte vytrvalejšie! On Láska nenechá ťa samého. - Maj istotu, že toto zdanlivé opustenie je z Lásky: aby si jasne poznal, čo v tvojom živote prichádza z teba a čo prichádza z Neho. [ 2]

Ak prídu protivenstvá, aj to je dôkaz otcovskej Božskej lásky k tebe. [3]

Dieťa. Chorý. Keď píšete tieto slová, nežiada sa vám napísať ich s veľkými písmenami? To preto, lebo pre milujúcu dušu deti a chorí, to je On. [4] [1] Cesta, 267 [2] Vyhňa, 250 [3] Vyhňa, 815 [4] Cesta, 419