Spolupracovníci Opus Dei

Spolupracovníkom sa môže stať muž alebo žena každej farby pleti, vierovyznania a kultúry.

Opus Dei - Spolupracovníci Opus Dei

Spolupracovníkom sa môže stať muž alebo žena každej farby pleti, vierovyznania a kultúry. Môže aj nemusí byť katolíkom, kresťanom alebo nekresťanom a tiež neveriacim. V spolupráci s veriacimi Prelatúry a ostatnými členmi spoločnosti napomáhajú pri formačných a sociálnych aktivitách. Ich spolupráca môže byť materiálneho rovnako ako aj duchovného charakteru. „Potrebujeme spolupracovníkov ako si ty, ktorí sa modlia; spolupracovníkov ako si ty, ktorí sa usmievajú“, povedal raz sv. Josemaría vidiečanke z Peru počas svojej cesty v Latinskej Amerike. Materiálnu pomoc poskytujú prostredníctvom práce, ktorú vykonávajú alebo vo forme milodaru. Tým, ktorí sa podieľajú na ideáli pomoci ľuďom, aby rástli a rozvíjali sa s veriacimi Opus Dei, zvykol sv. Josemaría hovorievať: „Mám tak veľa priateľov, ktorí nie sú katolíkmi. Dávajú nám trochu z toho, čo dovtedy považovali za nevyhnutné; dávajú nám to štedro pre apoštolskú prácu. Dávajú nám svoj čas a časť svojich životov.“

Katolícki spolupracovníci a taktiež ostatní oceňujú duchovný a apoštolský rozmer týchto činností, ktoré majú slúžiť Bohu, Cirkvi a všetkým dušiam. K spolupracovníkom nepatria len laici, ale tiež duchovenstvo z mnohých diecéz po celom svete a náboženské spoločenstvá, ktoré napomáhajú svojou modlitbou. Spolupracovníci na oplátku dostávajú náklonnosť, vďačnosť a denné modlitby Preláta a všetkých veriacich Opus Dei. Okrem toho, ak si to želajú, poskytne sa im možnosť získať duchovnú pomoc. Katolícki spolupracovníci môžu mať rovnako prospech z duchovných dobier udelených Cirkvou pre tých, ktorí spolupracujú s Opus Dei: v určitý deň v roku môžu získať dar odpustkov, za predpokladu splnenia podmienok stanovených Cirkvou a obnovu z oddanosti svojej túžby byť spolupracovníkom.