Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Texty a videá na prežívanie slávnosti Božieho Tela a jej oktávy.

Texty pre osobnú modlitbu:

1. Homília svätého Josemaríu na slávnosť Božieho Tela.

2. Homília svätého Josemaríu na Zelený štvrtok: "Eucharistia, tajomstvo viery a lásky".

3. Boh sa ukrýva v Eucharistii. Modliť sa spolu so svätým Josemaríom.

4. Komentár evanjelia na slávnosť Božieho Tela. „Vezmite, toto je moje telo!“. Ježiš, ktorý zostáva s nami skrytý pod spôsobom chleba. Takéto veľké tajomstvo nás pozýva kontemplovať a žasnúť nad jeho Láskou k nám.

5. Rozjímanie na slávnosť Božieho Tela. Navrhované témy sú: Kristus sa úplne daruje ľudstvu; hostina, obeta a spoločenstvo; Ježiš dnes vychádza do našich ulíc.

6. Zázrak Najsvätejšej Eucharistie. Blahoslavený Álvaro opisuje niektoré prejavy eucharistickej zbožnosti.

7. Ustanovenie Eucharistie na Zelený štvrtok. Mons. Javier Echevarría hovorí o tajomstve Eucharistie a kňazstva pre americký kanál EWTN.

8. Eucharistický hymnus "Klaniam sa Ti vrúcne".


Eucharistia, tajomstvo lásky a viery. Niektoré momenty v kázaní svätého Josemaríu o Eucharistii (titulky v slovenčine):


Texty na prehĺbenie eucharistického tajomstva:

1. Katechézy pápeža Františka o sv. Omši. Elektronická kniha o audienciách o svätej Omši (vo formáte pdf, epub, mobi a word) s celými textami príhovorov pápeža Františka.

2. Encyklika pápeža sv. Jána Pavla II: "Cirkev žije z Eucharistie".

3. List Dominicae cenae sv. Jána Pavla II: o Eucharistickom tajemstve a kulte.

4. Apoštolská exhortácia "Sacramentum caritatis" od pápeža Benedikta XVI: Eucharistia je sviatosť lásky. Na tomto odkaze vo formáte pdf.