Rodinné leto na Slovensku

Andrej hovorí v tomto článku ako to všetko začalo pred niekoľkými rokmi, keď sa celá jeho rodina zúčastnila rodinného tábora, na ktorý ho pozvali ich priatelia.

Opus Dei - Rodinné leto na Slovensku

Bol to veľmi príjemný týždeň, počas ktorého sme spoznali nové rodiny a zažili veľa príjemných chvíľ, či už ako manželia, spolu ako rodina, alebo v rozhovoroch s novými priateľmi. Tento pocit príjemne stráveného času prázdnin ostal v nás ako spomienka, aj keď sme už prestali na tieto tábory chodiť. Túžba po zorganizovaní takého pobytu pre rodiny v nás ale ostala. Semienko bolo zasiate a čakalo na správny čas kedy vzklíči.

Bude to už desať rokov čo organizujeme kurzy Akadémie rodiny, ktoré sú zamerané na posilnenie uvedomenia nezastupiteľnej výchovnej úlohy rodičov. V rámci tréningu k novému kurzu, ktorý sme plánovali priniesť na Slovensko, nás prišli zaškoliť manželia Patrícia de Donesteve a Pablo Poole z Madridu. Okrem iného sme im hovorili aj o našej túžbe zorganizovať letný pobyt pre rodiny a oni nám s veľkým nadšením začali rozprávať o tom ako už niekoľko rokov spoluorganizujú v Pyrenejách presne takéto podujatie pod názvom Verano diferente (Leto inak). Veľmi nás povzbudzovali aby sme sa do tohto projektu pustili a zároveň nás podporili mnohými cennými radami ako zorganizovať takúto letnú dovolenku.

Naše skúsenosti z minulosti sa spojili s novým pohľadom a oslovili sme našich priateľov z Akadémie rodiny, aby sa pridali k nám do tohto dobrodružstva. Náš cieľ bol jednoduchý: umožniť rodinám vypnúť od ich každodenných pracovných povinností, umožniť im tráviť voľný čas spolu ako rodina, spoznať nových priateľov – jednoducho aby si oddýchli. Ale aj aby sa niečo dozvedeli o ich nezastupiteľnej rodičovskej úlohe. Aby sme tento cieľ naplnili pripravili sme program, kde počas dopoludňajšieho bloku sa rodičia mohli zúčastniť riešenia prípadových štúdii Akadémie rodiny z oblasti výchovy a vzťahov spojené s prednáškami. Počas tohto času sa ich deťom venovali dobrovoľnícky animátori.

V popoludňajších hodinách boli pre rodičov, ktorí mali záujem, pripravené rôzne aktivity ako napr. rodinná olympiáda, kde mohli rodiny súťažiť v mnohých zábavných disciplínach, tvorivé dielne pre mamičky a ich deti, rýchlokurz geocachingu spojený s výletom alebo rôzne iné športové aktivity.

Večerný program bol opäť určený pre celé rodiny. Úspech mal záverečný program, kde si každá rodina pripravila krátke vystúpenie ale taktiež Romantický večer pre rodičov, keď sa animátori opäť postarali o deti a rodičia sa mohli nerušene pri svetle sviečky porozprávať. Pre mnohých z nich to bola prvá príležitosť po dlhej dobe.

Počas celého pobytu bol k dispozícii kňaz a denne slúžená svätá omša. Nezabudli sme ani na animátorov, pre ktorých boli pripravené prednáška o vzťahoch. Ako bonus bolo krásne prostredie oravskej prírody v ktorej sa rodinný tábor odohrával. Tohto prvého ročníka sa zúčastnilo 18 rodín zo Slovenska. Po úspešnom zvládnutí tohto prvého Rodinného leta sme sa rozhodli rozšíriť kapacitu a z tohto dôvodu aj zmeniť lokalitu. Podarilo sa nám nájsť hotel v Kremnických vrchoch, ktorý spĺňa naše predstavy a celý sme ho počas dvoch zimných mesiacov zaplnili prihláškami od 40 rodín zo Slovenska a Čiech. Už teraz sa tešíme na letné stretnutie so starými aj novými priateľmi, na nové zážitky, čas oddychu uprostred kruhu svojich rodín a zábavné spoločné večery.

Malé semienko, ktoré bolo zasiate pred rokmi začalo rásť a prinášať ovocie. Opäť máme možnosťpresvedčiť sa, že apoštolát je more bez brehov.

Ďalšia informácia: http://www.akademiarodiny.sk