Ratzinger, papež Benedikt XVI.

Kardinál Josef Ratzinger byl zvolen papežem, 264. nástupcem sv. Petra. Přijal jméno Benedikt XVI.

V 18:43 hodin římského času, poté, co se objevil „fumata bianca” – bílý kouř – kardinál protodiákon, Jorge Arturo Medina Estevez, vydal prohlášení z „loggia“, balkonu požehnání, na průčelí Vatikánské baziliky těmito slovy:

Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Josephum

Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI

(Ohlašuji vám velikou radost: Máme papeže, nejdůstojnějšího Josefa, kardinála Svaté církve římské, Ratzingera, který přijal jméno Benedikt XVI.)

Konkláve, které přineslo zvolení Benedikta XVI., začalo v pondělí, 18. dubna, v Sixtinské kapli Vatikánského Apoštolského paláce, prohlášením „extra omnes“ vysloveným papežským ceremoniářem, arcibiskupem Pierem Marinim, po přísaze 115 kardinálů volitelů.

První „fumata neri“ (černý kouř) se objevil ve 20:04 stejného dne. Následujícího dne, 19. dubna, se rovněž objevil černý kouř, v 11:52.

„Fumata bianca“ (bílý kouř) se objevil v 17:50 v úterý 19. dubna.

V 18:48 přišel Svatý Otec Benedikt XVI. Do venkovní lodžie baziliky, aby pozdravil zástup a udělil apoštolské požehnání „Urbi et orbi“ (městu a světu).

Před požehnáním adresoval papež věřícím tato slova:

„Drazí bratři a sestry: Po velkém papeži Janu Pavlu II. vybrali kardinálové mne, pokorného služebníka na vinici Páně... Utěšuje mě skutečnost, že náš Pán používá nehodné nástroje a svěřuji se do vašich modliteb. V radosti vzkříšeného Pána, s důvěrou v jeho neustálou pomoc, pojďme kupředu. Pán nám pomůže a Marie, jeho nejsvětější matka, bude na naší straně. Děkuji vám.“

Po skončení konkláve se Svatý Otec Benedikt XVI. rozhodl poobědvat se všemi kardinály v Domě Svaté Marty, kde stráví noc. Zítra, v 9:00, bude papež předsedat Eucharistické slavnosti s kardinály v Sixtinské kapli a kázat homilii v latině.

Mše slavnostní inaugurace pontifikátu bude slavena na náměstí Sv. Petra v neděli 24. dubna v deset hodin dopoledne.

Vatican Information Service