Práca na rozvoji rodín nikdy nekončí.

Gabriela a Andrej bývajú v Bratislave, sú 24 rokov manželia a majú 6 detí. Pred 7 rokmi začali spolu s so svojimi priateľmi organizovať vzdelávacie kurzy pre rodiny.

Keď sme plánovali svoj spoločný život, hovorili sme si, že chceme väčšiu rodinu. V našich predstavách to bola rodina, ktorá je väčšia ako tie ktoré sme poznali okolo nás. Väčšinou to boli rodiny s jedným - dvoma deťmi. Tri deti boli považované za výnimku. Takže aj pre nás znamenala väčšia rodina aspoň tri deti“, hovoria rodičia šiestich detí a pokračujú: „Jedna vec je otvorenosť pre deti ale druhá je sociálna situácia mladej rodiny v akej sme sa nachádzali po sobáši. Tak ako mnoho mladých rodín, aj my sme prechádzali rôznymi výzvami, ktorými mladá rodina prechádza. Ale ako sa u nás na Slovensku hovorí: „Keď dá Pán Boh kravičku, dá aj trávičku“. Tak to bolo aj v našom prípade. V menšom byte sme vychovávali naše prvé štyri deti. Napriek tomu, že byt nebol veľký, bolo to krásne obdobie. Bývali sme v dome, kde bolo veľa mladých rodín s malými deťmi, takže nebolo núdza o výmenu skúseností, spoločné pikniky a aj dovolenky“. V tom čase bližšie spoznali prostredníctvom pravidelných duchovných obnov Opus Dei na Slovensku.

„Začali sme si viac uvedomovať, že osobná formácia, ktorú sme dostávali je úžasná vec, ale pokiaľ sa neprejavuje do skutkov služby, ostáva bez ovocia. Získali sme kontakt na priateľov z Moravy, ktorí sa zúčastnili svetového kongresu Medzinárodnej federácie pre rozvoj rodín (IFFD), ktorej hlavnou činnosťou je podpora vzdelávacích kurzov pre manželov. Ich rozprávanie nás natoľko zaujalo, že sme sa rozhodli spolu s dvoma ďalšími pármi zorganizovať takéto kurzy aj na Slovensku. Nadchla nás myšlienka pomáhať rodinám v ich najdôležitejšej životnej úlohe – výchove detí. Zúčastnili sme sa teda pilotného kurzu IFFD v Kroměříži, ktorý viedli manželia Wardakovi z Poľska. Po tomto pilotnom kurze sme boli pevne rozhodnutí, že kurzy IFFD je potrebné priniesť aj na Slovensko. Projekt sme nazvali Akadémia rodiny, lebo je to projekt o vzdelávaní v rodine. O celoživotnom vzdelávaní práve v oblasti výchovy a manželských vzťahov.“

„Po tomto pilotnom workshope, ktorého sa okrem účastníkov z Čiech a Moravy zúčastnili aj tri manželské páry zo Slovenska, sme rozbehli prvý a základný kurz Akadémie rodiny: Prvé kroky, ktorý je určený primárne rodičom detí od 0 do 6 rokov. Napriek tomu, že v tom čase sme mali už štyri deti, zistili sme koľko toho ešte o výchove nevieme.“

Postupne pribudol kurz „Manželská láska“ a tento rok Akadémia rodiny ponúka vo svojom portfóliu ďalší kurz „Prvé písmená“, ktorý je určený rodičom detí vo veku od 4 do 8 rokov. Za tých 7 rokov kurzami Akadémie rodiny prešlo viac ako 120 manželských párov. „S mnohými účastníkmi sme sa stali priateľmi, mnohí z nich sa pripojili do našej služby rodinám a pevne dúfame, že pre mnohých sme pomohli objaviť radosť z výchovy.“

Akadémia rodiny má v pláne priniesť na Slovensko ďalšie kurzy, ktoré by pokrývali potreby rodičov v ďalších etapách života ich detí. Medzi kurzami, ktoré by sme chceli priniesť sú aj dva špecifické kurzy: „Starí rodičia“ a “Osobný projekt.“ Kurz Starí rodičia je určený pre rodičov, ktorých deti už „vyleteli z hniezda“ a založili si svoje vlastné rodiny. Kurz Osobný projekt je určený mladým ľuďom, ktorí končia štúdia alebo sú krátko po ich ukončení a rozhodujú sa kam by mal ich život smerovať.

„Veľmi sa tešíme, že od leta 2017 budeme na Slovensku realizovať osvedčený koncept letných rodinných táborov. Ich hlavným cieľom je poskytnúť rodinám spoločný aktívny oddych spojený s dopoludňajšími vzdelávacími aktivitami Akadémie rodiny.“

Pracovať na rozvoji rodín, je úžasná výzva, ktorá vlastne nikdy nekončí. Bez tímového ducha a všetkých dobrovoľných spolupracovníkov Akadémie rodiny by to však nebolo možné. Patrí im preto veľká vďaka.