Posolstvo Preláta k spolupracovníkom

Svet bude vždy potrebovať mužov a ženy, ktorí prinášajú druhým svetlo Kristovo a zasievajú tak mier a radosť prostredníctvom dobročinnej práce.

Opus Dei - Posolstvo Preláta k spolupracovníkom

V jednom z podobenstiev Evanjelia predstavuje zažatá lampa svetlo viery, ktoré vyjadrujú naše dobré skutky (Mt 25; 1-13). Svet bude vždy potrebovať mužov a ženy, ktorí prinášajú druhým svetlo Kristovo a zasievajú tak mier a radosť prostredníctvom dobročinnej práce. Prosím nášho Pána Boha, aby každý jeden spolupracovník bol zdrojom svornosti a služby v spoločnosti. Vďaka Bohu sa objavilo na nespočetných miestach veľa vzdelávacích a sociálnych aktivít s pomocou členov Opus Dei, spolupracovníkov a mnohých ďalších ľudí dobrej vôle. V priebehu nasledovných desiatich rokov bude potrebné preštudovať a zaviesť ďalšie iniciatívy za účelom služby v miestnej núdzi ako aj pre kultúrnu a duchovnú podporu spoločnosti.Modlím sa každý deň za spolupracovníkov rovnako ako za členov Opus Dei a prosím Boha, nech odmení ich štedrú prácu, aby tak mohlidosiahnuť hlbšie poznanie utešujúcej Kristovej pravdy.

+ Javier Echevarría

Prelát Opus Dei

Prelatúra Svätého Kríža a Opus Dei