Správa od preláta (14. júna 2022)

Pri príležitosti zakončenia Roka rodiny sa prelát Opus Dei zamýšľa nad dôležitosťou rodiny v Cirkvi a v spoločnosti.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

26. júna skončí Rok rodiny, ktorý zvolal pápež František a ktorý sa zameral na dôležitosť inštitúcie rodiny v Cirkvi a v celej spoločnosti.

Rodina je prvým prostredím, kde si človek uvedomuje, že je milovaný taký, aký je, a učí sa milovať druhých. Všetky rodiny majú svoje silné aj slabé stránky, dobré aj ťažké momenty. Pán nás však vždy vyzýva, aby sme sa na seba navzájom pozerali s vďačnosťou a láskou. Milovať druhých takých, akí sú – s ich cnosťami i slabosťami – nás povedie k tomu, aby sme mali srdce v súlade s Ježišovým srdcom. Ako vysvetľuje svätý Josemária: „Ľudské srdce sa vie nádherne zväčšovať. Keď miluje, trhá všetky putá v crescende lásky.Keď miluješ Pána, nebude tvora, ktorý by nenašiel miesto v tvojom srdci“ (Krížová cesta, VIII zastavenie, bod 5).

Pred tými, ktorí sa nachádzajú na začiatku rodinného „projektu“ v kresťanskom zmysle slova, stojí mnoho výziev. Je ňou napríklad zladenie rodinných a pracovných povinností, spoločenské vzťahy, oddych a tak ďalej. Je preto veľmi dobré, aby boli sprevádzaní od začiatku manželskej cesty. Vyzývam vás, aby ste v tomto smere rozvíjali aktivity a iniciatívy s vedomím, že ich účinok sa znásobuje.

„Aké dôležité je to, aby mladí ľudia videli na vlastné oči Kristovu lásku, ktorá je živá a prítomná v láske manželov, ktorí svojim konkrétnym životom svedčia o tom, že láska navždy je možná“ (František, videoposolstvo, 9. júna 2021).

Zverme Ježišovi, Márii a Jozefovi plody končiaceho sa Roka rodiny; prosme ich, aby boli všetky kresťanské domovy odrazom toho nazaretského.

S veľkou láskou Vás žehná

Váš Otec

Rím, 14. júna 2022