Podpora mieru vo svete

Modlitbový úmysel pápeža na január 2020: Modlime sa, aby kresťania, ľudia vyznávajúci iné náboženstvá a všetci ľudia dobrej vôle podporovali mier a spravodlivosť vo svete.

„V nejednotnom a rozdelenom svete chcem pozvať všetkých veriacich a tiež všetkých ľudí dobrej vôle k zmiereniu a k vytváraniu spoločenstva.

Naša viera nás vedie k šíreniu hodnôt mieru, vzájomného porozumenia a spoločného dobra.

Modlime sa, aby kresťania, ľudia vyznávajúci iné náboženstvá a všetci ľudia dobrej vôle spoločne podporovali mier a spravodlivosť vo svete.

Ďakujem.“