Pápež František ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov

Pápež František ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v celej Cirkvi každoročne vo štvrtú júlovú nedeľu, v blízkosti spomienky na sv. Joachima a Annu, Ježišových „starých rodičov“.

Podľa tradície Cirkvi 2. februára slávime „sviatok Obetovania Pána v chráme, keď Simeon a Anna, obaja vo vysokom veku, osvietení Duchom Svätým rozpoznali v Ježišovi Mesiáša“, pripomenul pápež František pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 31. januára.

„Duch Svätý vnuká i dnes starým ľuďom myšlienky a slová múdrosti: ich hlas je vzácny, pretože spieva chvály Bohu a udržiava korene národov.

Oni nám pripomínajú, že staroba je dar a že starí rodičia sú ohnivkom spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a viery.

Na starých rodičov sa často zabúda, a takto zabúdame na odovzdávanie bohatstva spočívajúceho v uchovávaní koreňov. Preto som sa rozhodol ustanoviť Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v celej Cirkvi každoročne vo štvrtú nedeľu júla, v blízkosti spomienky na sv. Joachima a Annu, Ježišových „starých rodičov“.

Je dôležité, aby sa starí rodičia stretali s vnúčatami a vnúčatá so starými rodičmi, pretože – ako hovorí prorok Joel – starci pred vnúčatami budú mávať sny, veľké túžby, a mladí, posilňovaní starými rodičmi, budú kráčať vpred a prorokovať. A práve 2. februára je sviatok stretnutia starých rodičov s vnukmi.“

(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu)