Október– mesiac svätého ruženca

Pri príležitosti sviatku Panny Márie Ružencovej, 7. októbra, pápež František napísal, že ruženec je modlitba, ktorá vždy sprevádza môj život; takisto je to modlitba jednoduchých a svätých ľudí... je to modlitba môjho srdca.

Modlitba svätého ruženca a misie, ktoré sú charakteristické pre tento mesiac, boli témou pre zamyslenie emeritného pápeža Benedikta XVI. počas modlitby Anjel Pána v roku 2011.

“Na budúcu sobotu, 7. októbra,“ povedal emeritný pápež Benedikt, “budeme sláviť sviatok Panny Márie Ružencovej. Panna Mária nás znovu pozýva, aby sme objavili krásu tejto tak jednoduchej a hlbokej modlitby.“ Pápež Benedikt XVI. potom pripomenul, že Ján Pavol II. bol veľkým apoštolom ruženca a spomenul aj jeho apoštolský list „ Rosarium Virginis Mariae “, ktorý zosnulý pápež venoval tejto modlitbe.

Pápež Benedikt ďalej pokračoval slovami: „Ruženec je kontemplatívna a kristocentrická modlitba, ktorá je neoddeliteľná od rozjímania nad Svätým písmom. Je to prosebná modlitba kresťana na ceste viery, ktorý nasleduje Ježiša, ktorého predchádza Mária“. Svätý otec Benedikt XVI. vyzval všetkých, aby sa tento mesiac modlili svätý ruženec „v rodine, v spoločenstvách a vo farnostiach na úmysel Svätého otca a za mier vo svete.“