Návšteva preláta Opus Dei v Neapole

​Prelát Opus Dei bol v sobotu v Neapole, kde sa stretol s členmi Opus Dei a ich priateľmi.

Opus Dei - Návšteva preláta Opus Dei v Neapole

Ako je zvyčajné na týchto katechéznych cestách, mons. Fernando Ocáriz počúval tých, čo mu rozprávali zážitky z ich pracovného a rodinného života a odpovedal na otázky tých, čo ho žiadali o radu.

Jeden sa ho napríklad opýtal: „Ako pomôcť kamarátovi, aby sa priblížil k Bohu?“ Prelát odpovedal, že „na to, aby sme ľuďom pomohli sa vo všeobecnosti musíme viac modliť. Niekedy sa pýtame, čo môže chýbať tej alebo onej osobe, čo viac by sme pre nich mohli urobiť. A odpoveď je takmer vždy rovnaká: modliť sa viac.“

Prelát dostal malý betlehem vyrobený v Neapole.

Jedna pani prelátovi porozprávala, že má ťažkosti zosúladiť pracovný život so starostlivosťou o rodinu. Mons. Ocáriz jej povedal, že „je to problém, s ktorým sa stretávajú všetci, čo majú veľa povinností, ale treba akceptovať, že nie vždy budeme môcť urobiť všetko, čo by sme chceli.“

„Môže nám pomôcť,“ pokračoval prelát, „určiť si hierarchiu priorít: rodina je zvyčajne to najdôležitejšie, aj keď práca je tiež potrebná. Preto, je potrebné určiť si poriadok: keď je náš deň usporiadaný, získame viac času a stihneme tak viac vecí. Je to ako keď balíme kufor: ak tam oblečenie iba tak nahádžeme, zmestí sa doň iba málo vecí. Preto je potrebný poriadok ale s flexibilitou.“

Na besede v študentskom domove Monterone.

Jeden mladík sa zasa spýtal ako priblížiť k viere kamarátov cez sociálne siete. Prelát poukázal, že svätý Josemária hovoril o „apoštoláte cez listy“. Aj keď sa už listy dnes neposielajú, Whatsapp alebo aj email môžu byť užitočné nástroje na to, aby sme zostali v kontakte s priateľmi: spýtať sa ich ako sa majú, prosiť ich o modlitby, zablahoželať im pri sviatkoch a podobne. „Ak je medzi priateľmi láska, priateľstvo bude vždy hlboké, skutočné,“ zakončil.

Preláta pozdravili aj viaceré rodiny.