Naučila som sa, že čo dostávame od Boha, je zadarmo

Vivian je z Malajzie a bola pokrstená pápežom Františkom počas veľkonočnej vigílie v Bazilike svätého Petra v Ríme, 15. apríla 2017.

Pápež František: “Vivian Francesca, chceš prijať krst vo viere Cirkvi, ktorú mi všetci vyznávame?

Vivian: “Chcem.”

Zdravím vás, som Vivian z Malajzie. Som veľmi vzrušená a šťastná, lebo ma bude zajtra krstiť pápež počas veľkonočnej vigílie.

Pápež František: “Vivian Francesca, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.

Vlani som mala príležitosť byť v Ríme počas Veľkého týždňa. Na Veľkonočnú nedeľu sme mali možnosť byť v blízkosti pápeža. Len nakrátko prešiel povedľa nás, a vtedy som pocítila niečo v mojom srdci, uvedomila som si, že on je zástupcom Ježiša na zemi. Vtedy som sa začala zamýšľať nad krstom.

Predtým som bola veľmi bežným človek, mala som normálny, štandardný život, ale náboženská viera sa ma nedotýkala. Nikdy som sa nezamýšľala nad Bohom. Nepoznala som Ho. Nikdy nefiguroval v mojom živote. Ale v roku 2015 som mala možnosť zúčastniť sa kurze v centre Opus Dei v Malajzii, a tak som sa dozvedela o viere, a pomaličky som začala uvažovať...viera a to čo som sa dozvedela, sú určite pravdivé.

Prostredníctvom liturgie a formácie, ktorej sa mi dostalo za tie dva roky, som sa naučila, že to čo dostávame od Boha, je zadarmo, a že to máme tiež odovzdávať ďalším ľuďom, a tak sa modlím, aby každý mohol dostať to, čo dostávam teraz ja.