Modlitby k sv. Jozefovi

Tretie radostné tajomstvo: Narodenie Ježiša v Betleheme

Modlitba pápeža Františka k sv. Jozefovi

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.

Modlitba pápeža Františka k sv. Jozefovi (Apoštolský list Patris Corde)

Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen.

Modlitba sv. Jána Pavla II. na slávnosť sv. Jozefa

Svätý Jozef, ženích panenskej Matky Božej, neustále nás uč celej božskej pravde o veľkej ľudskej dôstojnosti, ktorou si obdaril povolanie manželov a rodičov! Svätý Jozef, dosiahni u Boha, aby sme neustále spolupracovali s milosťou veľkej sviatosti, v ktorej si muž a žena navzájom sľubujú lásku, vernosť a manželskú stálosť až do konca! Svätý Jozef, muž spravodlivý, nauč nás zodpovednej láske voči tým, ktorých nám Boh osobitne zveril: láske medzi manželmi a láske medzi rodičmi a deťmi, ktorým dávajú život! Nauč nás zodpovednosti voči každému životu od prvej chvíle počatia po poslednú chvíľu na tejto zemi. Nauč nás veľkej úcte k daru života. Nauč nás hlboko sa klaňať Stvoriteľovi, Otcovi a Darcovi života. Svätý; Jozef, patrón ľudskej práce, pomáhaj nám v každej práci, ktorá je povolaním človeka na zemi. Nauč nás riešiť ťažké problémy spojené s prácou v živote každej generácie, počnúc mladými, a v živote spoločnosti. Svätý Jozef, ochranca Cirkvi, dnes na tvoju slávnosť sa modlíme k Bohu týmito slovami: „Všemohúci Bože, ty si počiatky nášho vykúpenia zveril do láskyplnej starostlivosti svätého Jozefa; na jeho orodovanie daj, aby tvoja Cirkev verne pomáhala uskutočňovať dielo spásy.“ Amen. Svätý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej Cirkvi, oroduj za nás.

Modlitba sv. Alfonza k sv. Jozefovi za šťastnú hodinu smrti

Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si odchádzal z tohto sveta v náručí božského Spasiteľa a v prítomnosti svojej panenskej nevesty. Priblíž sa s Ježišom a s Máriou aj k môjmu smrteľnému lôžku, poteš ma a ochráň. Svätý Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený. Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom a pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť. Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš. Po Panne Márii si volím teba, svätý Jozef, za svojho príhovorcu a ochrancu. Sľubujem ti, že po celý čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa denne zvláštne uctievať a vzývať. Pre pomoc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna Mária v poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha večne chváliť a velebiť. Amen.

Litánie k úcte svätého Jozefa, ženícha preblahoslavenej

Panny Márie Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätý Jozef, oroduj za nás.

Preslávený potomok Dávida, oroduj za nás.

Svetlo patriarchov, oroduj za nás.

Ženích Božej Rodičky, oroduj za nás.

Ochranca Vykupiteľa, oroduj za nás.

Šľachetný ochranca Panny, oroduj za nás.

Pestún Božieho Syna, oroduj za nás.

Starostlivý ochranca Krista, oroduj za nás.

Služobník Krista, oroduj za nás.

Služobník spásy, oroduj za nás.

Hlava slávnej Rodiny, oroduj za nás.

Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás.

Jozef najčistejší, oroduj za nás.

Jozef najmúdrejší, oroduj za nás.

Jozef najmocnejší, oroduj za nás.

Jozef najposlušnejší, oroduj za nás.

Jozef najvernejší, oroduj za nás.

Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás.

Milovník chudoby, oroduj za nás.

Príklad robotníkov, oroduj za nás.

Ozdoba domáceho života, oroduj za nás.

Ochranca panien, oroduj za nás.

Opora rodín, oroduj za nás.

Posila v ťažkostiach, oroduj za nás.

Útecha ubiedených, oroduj za nás.

Nádej chorých, oroduj za nás.

Patrón vyhnancov, oroduj za nás.

Patrón utrápených, oroduj za nás.

Patrón chudobných, oroduj za nás.

Patrón umierajúcich, oroduj za nás.

Postrach zlých duchov, oroduj za nás.

Ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ustanovil ho za pána svojho domu.

R. A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa.

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen