Modlitba k Tonimu

Modlitba pre súkromnú pobožnosť

Opus Dei - Modlitba k Tonimu

Bože, milosrdný Otče, ty zveruješ človeku zem, aby ju obrábal, a tak Ťa oslavoval. Ty si obdaril svojho služobníka Toniho milosťou, aby svoju prácu vykonával s vysokou odbornosťou a s kresťanským duchom.

Pomôž aj mne, aby som mohol(a) vykonávať prácu, ktorá by Tebe slúžila na chválu a mojim blížnym na úžitok, aby tak vďaka môjmu príkladu čo najviac ľudí objavilo dôstojnosť a nadprirodzený zmysel svojej každodennej práce.

Osláv svojho služobníka Toniho a na jeho príhovor vyslyš moju prosbu... Amen.

V súlade s dekrétmi pápeža Urbana VIII. vyhlasujeme, že sa týmto žiadnym spôsobom nemá predbiehať rozhodnutie Cirkvi a že táto modlitba nie je určená na použitie vo verejnom kulte.


Kartička s modlitbou na stiahnutie v PDF.