Hľadanie Boha v Kazachstane

Pavel Koktishev je študentom v Kazachstane, tiež pracuje v televíznej oblasti a je prezidentom mládežníckej vetvy Strany Zelených.

  Čaute. Moje meno je PavelKoktishev. Som 20 ročný Kazach, narodený v Karaganda a teraz žijem a pracujem v Almaty. Píšem a režírujem televízny program „Vodcovia 21. storočia”, a tiež som prezidentom mládežníckej vetvy Strany Zelených.

Po tom ako som stretol niekoľko ľudí z Opus Dei, tak som začal naozaj chápať správu, ktorá sa šíri svetom: Potreba stať sa svätým v práci, každodenných úlohách a v službe druhým. A podľa mňa je to naozaj hlavným cieľom a vôbec zmyslom našich životov tu na zemi.

V hĺbke svojho charakteru som človek ktorý „hľadá“. Prirodzene predtým, než naozaj prijmem nejaký konkrétny názor, tak musím prejsť dlhú, ale naozaj dlhú cestu. Musím o týchto myšlienkach uvažovať a to nie len hlavou, ale aj srdcom. A pýtať sa: Je to pre mňa alebo nie je.

 

Prekvapujúcou vecou bolo, že od prvého momentu, som si uvedomil, že posolstvo Opus Dei by mohlo viesť moje kroky na ceste životom, že by sa to stalo základom môjho života. Mojím hlavným cieľom je teraz stať sa naozaj čnostným človekom, ísť do neba a samozrejme aj pomôcť dostať ďalších na túto cestu. Ak tak naozaj budem konať, zvyšok sa postará sám o seba.

A toto všetko sa premieta aj do môjho profesijného života. Verím, že moja budúcnosť leží vo svete politiky. Skrze túto prácou by som pomohol veľa mojim spoluobčanom a iným ľuďom. A už teraz si uvedomujem, ako mi Opus Dei pomáha v rozvoji, osobnom raste a formácii a ako hrá dôležitú rolu v mojom živote.

pav.jpg