Dokázal som na všetko správne odpovedať

Toni Zweifel bol strojný inžinier a niekoľko rokov pracoval v školstve. Ako dobrý učiteľ aj naďalej pomáha dnešným študentom svojím životným príkladom, odbornosťou a blízkosťou k Bohu.

Študujem strojárstvo na Technickej univerzite vo Viedni. Kvôli mojim predchádzajúcim štúdiám som mal problémy s niektorými predmetmi. Čítal som knihu o Tonim Zweifelovi a napadlo mi, že by mi mohol s mojím štúdiom pomôcť. Poprosil som ho o príhovor, aby som urobil niektoré skúšky, ktorých látka bola dosť zložitá (termodynamika, návrh častí strojov pomocou numerických metód). Všetky skúšky som úspešne zložil.

Život Toniho bol v mojich myšlienkach vždy prítomný a často som pociťoval jeho prítomnosť z neba, čo mi dávalo istotu, že „všetko pôjde dobre“. Toni bol strojár a mal podobné problémy ako ja, preto som si myslel, že mi bude rozumieť a pomôže mi. Pri jednej príležitosti mi chýbalo málo, aby som urobil skúšku: bola to aplikovaná termodynamika. Mal som takmer 49% správnych odpovedí. Chýbalo mi jedno percento, aby som skúšku zložil. Počas skúšky nemal profesor dôvod, aby mi dával nejaké doplňujúce otázky, lebo písomka už takmer všetko rozhodla. Ja som ale veril, že skrze Toniho dostanem príležitosť, aby som ukázal, čo viem. A tak som ho ďalej prosil o príhovor. Nakoniec mi dal profesor úlohu a položil mi niekoľko otázok. Vďaka tomu som dokázal na všetko správne odpovedať a skúšku som urobil.

Mal som tiež problémy s obhajobou. Poprosil som Toniho, aby mi pomohol rozptýliť moje pochybnosti ohľadom možných otázok skúšajúcich. Bol som potom oveľa pokojnejší a s istotou som na všetky otázky odpovedal.

Pri inej príležitosti mal môj kamarát problém s diplomovou prácou. Nepodarilo sa mu vyriešiť to, čo chcel počas obhajoby svojej práce demonštrovať. Napadlo mi, že mu poviem, aby požiadal o pomoc Toniho. Kamarát sa následne pomodlil modlitbu z kartičky k Tonimu a o 10 minút mu napadla myšlienka, ako svoje problémy vyriešiť. Vďaka tomu dokázal diplomovú prácu úspešne obhájiť.

M. S., Rakúsko