Dlhá tradícia služby starším a chorým

Peter Bradshaw je univerzitný študent, žije na Warrane College v austrálskom Sydney a chce sa podeliť so svojimi zážitkami z pomoci v domove dôchodcov a v mestskom útulku.

Warrane College je súčasťou univerzitného campusu University of New South Wales v austrálskom Sydney. My, ktorí tu žijeme, máme to privilégium prehlbovať si svoju profesionálnu formáciu v prestížnej akademickej inštitúcii, v tomto nádhernom meste na pobreží Tichého oceánu.Warrane College v brigádnickom kempe v Indii

Ja sa volám Peter a počas roku 2015 som mal na starosti sociálne projekty organizované Warrane College. Snaha slúžiť núdznym ľuďom má vo Warrane už dlhú tradíciu, pričom mnohí študenti sa podieľajú na týchto projektoch v blízkom okolí, ale aj na veľmi vzdialených miestach. Osobne mi táto práca veľmi pomáha pripraviť sa na Svätý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svätý Otec.

V priebehu roku 2015 sme trávili niekoľko hodín každý víkend výpomocou v domove dôchodcov, ktorý vedú Malé sestry chudobných. Každú sobotu sme si to so skupinkou kamarátov celkom užívali, napriek tomu, čo by mohol človek na prvý pohľad očakávať.

Keď tam prídeme, sestričky, ktoré sa tak veľkodušne starajú o starkých, majú vždy pre nás už pripravenú nejakú prácu. Zvyčajne nás požiadajú, aby sme pomohli v kuchyni, kde čistíme ovocie a zeleninu. V daroch dostávajú množstvo zeleniny a ovocia a potrebujú pomoc s jej spracovaním, aby sa tieto produkty nepokazili. Je to práca, ktorá si nevyžaduje nejakú špeciálnu zručnosť, ale my tam nechodíme preto, aby sme robili niečo čo nás zaujíma, ale aby sme robili to, čo je naozaj potrebné.Warrane College v Sydney

Je naozaj prekvapujúce, ako si možno užiť takú hodinku krájaním jabĺk s priateľmi, pričom debatujeme o študentskom živote. A keď už vystrieľame všetky témy, niekedy si počas práce dáme také malé karaoke.

Takto to zvyčajne beží počas roka, ale sestričky majú pre nás aj inú prácu. Napríklad pomáhali sme zabezpečiť opekačku pre deň otvorených dverí, ktorý sa konal v tomto domove. A na Kvetnú nedeľu sme upratali a vyzdobili kaplnku. Vždy sú nám tu vďační za našu pomoc a po príprave kaplnky nám sestričky nachystali aj milé občerstvenie.

Najplodnejšia však pre nás bola zrejme spolupráca so Spoločnosťou sv. Vincenta de Paul. Koordinujú sociálnu pomoc, počas ktorej navštevujeme mestský útulok v Sydney, kde rozdávame kupóny, ktoré potom chudobní môžu vymeniť za jedlo. Stretávame sa tak s ľuďmi, ktorí žiadajú Spoločnosť sv. Vincenta o pomoc a našou úlohou je rozprávať sa s týmito ľuďmi, posúdiť oprávnenosť ich požiadaviek a rozdávať im tieto kupóny. Pri týchto stretnutiach niekedy získavame nezabudnuteľné skúsenosti, lebo si uvedomujeme, aký ťažký život majú niektorí ľudia.

Niektorí z nich pochádzajú z rozpadnutých rodín, niektorí sa dali na drogy. Iní však boli v živote celkom úspešní, až potom kvôli nejakým problémom, nedostatku vôľových vlastností, alebo niekedy aj bez osobitného vlastného zavinenia skončili takto na mizine. Snažíme sa tráviť s nimi čas, vypočuť si ich životný príbeh, robiť všetko preto, aby sa cítili pochopení.Celkom úspešný rugby tím z Warrane College

Z týchto návštev sa vždy vraciam veľmi unavený, ale aj plný sily znovu a znovu sa púšťať do mojej každodennej práce. A samozrejme aj s väčšou vďačnosťou Bohu, za všetko čo mi dal v tomto Svätom roku milosrdenstva.

Peter Bradshaw