Arcibiskup Oscar Romero bude veľmi milovaným svätcom

Prelát Opus Dei vydal krátke vyhlásenie k ohlásenej beatifikácii arcibiskupa Oscara Romera, ktorého sa chystá pápež František čoskoro vyhlásiť za mučeníka.

Opus Dei - Arcibiskup Oscar Romero bude veľmi milovaným svätcom

Svätý Otec František poveril Kongregáciu pre kauzy svätých, aby promulgovala dekrét o mučeníctve Služobníka Božieho, Oscara Arnulfa Romera y Galdamez. Arcibiskup Romero (Salvádor, 1917-1980) bol zavraždený z nenávisti voči viere 24 marca 1980, počas slávenia svätej omše.

Keď sa biskup Javier Echevarría dozvedel túto správu, povedal: ,,Mučeníci predstavujú výzvu všetkým mužom a ženám, veriacim i neveriacim, ale sú tiež aj žiarivým svetlom obzvlášť pre tých, ktorí svoju nádej vložili v Boha. Som si istý, že arcibiskup Oscar Romero sa stane veľmi milovaným svätcom."

,,Arcibiskupa Romera som stretol," pokračoval ďalej prelát Opus Dei, ,,počas jednej z jeho návštev svätého Josemaríu v Ríme, v roku 1974. Bol to zbožný človek, odpútaný od svojich vlastných záujmov a oddaný svojmu ľudu. Jeho boj o svätosť bola priam očividná. Arcibiskup Romero bol jedným z prvých biskupov, ktorí po smrti svätého Josemaríu v roku 1975, napísali Pavlovi VI., a žiadali ho, aby sa otvorila kauza jeho kanonizácie. Som si istý, že teraz z neba, pokračuje so svojím dobrým priateľom svätým Josemaríom, v orodovaní za túto malú čiastku Božieho ľudu, ktorou je Opus Dei."

Svätý Josemaría a arcibiskup Romero sa poznali už od roku 1955. Arcibiskup San Salvádoru mal vo veľkej úcte ducha Opus Dei a bol často v kontakte s apoštolskou prácou veriacich Prelatúry v Salvádore. V roku 1974 prišiel do Ríma a mal viacero rozhovorov so svätým Josemaríom. Ako spomína otec Antonio Rodriguez Pedrezuela vo svojej knihe ,,More bez brehov", zakladateľ Opus Dei prejavoval starostlivosť o to, aby si arcibiskup mohol oddýchnuť počas svojho pobytu v Ríme, pretože si uvedomoval, aká napätá situácia ho očakáva po návrate domov do Salvádora.

Ten láskavý vzťah bol vzájomný a keď zakladateľ Opus Dei zomrel, arcibiskup Romero vo svojom postulátornom liste za kauzu kanonizácie svätého Josemaríu, vyjadril svoju vďačnosť za to, ,,že sa mu od neho dostalo povzbudenia a sily byť verným nemennému Kristovmu učeniu a službe svätej rímskej Cirkvi s apoštolskou horlivosťou."

V tom istom liste napísal: ,,Život Mons. Escrivá sa niesol v duchu sústavného dialógu s Bohom a hlbokej pokory. Bolo zjavné, že je to Boží muž a že s ľuďmi zaobchádzal s veľkou jemnosťou, láskavosťou a s dobrou náladou." V liste, adresovanom blahoslavenému Álvarovi del Portillo, niekoľko mesiacov po smrti zakladateľa je vidno, že jeho náklonnosť a úcta voči sv. Josemaríovi sa naďalej znásobovali.

Veľmi blízke priateľstvo prechovával aj voči arcibiskupovi Fernandovi Saenzovi, ktorý bol vikárom Opus Dei v Salvádore a neskôr sa stal jeho nástupcom vo funkcii arcibiskupa San Salvádoru. V ten deň, keď ho zavraždili, strávil arcibiskup Romero dopoludnie s Fernandom Saenzom na duchovnej obnove pre kňazov, organizovanej Opus Dei. Fernando Saenz potom sprevádzal Romera do kostola, kde mal sláviť svätú omšu. Saenz spomína: ,,Zabili ho počas obetovania chleba a vína. Bolo to niečo ako vonkajší znak toho, že obetoval svoj život za svoj ľud, za chudobných, za spravodlivosť, za mier."