5. september: kňazská vysviacka 29 diakonov v Ríme

Kňazská vysviacka 29 diakonov prelatúry Opus Dei, pôvodne naplánovaná na 22. mája, bude kvôli opatreniam potrebným na zvládnutie pandémie koronavírusu preložená na 5. septembra.

Opus Dei - 5. september: kňazská vysviacka 29 diakonov v RímeDiakon Andrej Matis s mamou.

„Tento odklad a neistotu, či tento dôležitý deň budeme môcť prežiť spolu so svojimi najbližšími, obetujem za duše zosnulých a za ľudí, ktorí trpia chorobou a samotou,“ povedal Pablo Erdozáin, jeden z diakonov.

„Aj naďalej sa budeme s veľkým nadšením pripravovať a snažiť sa slúžiť ľuďom, ak to okolnosti dovolia, a to hlavne našou modlitbou. Priniesť všetkým útechu, ktorou je Boh, bude pre nás od septembra tým najväčším darom, ktorý budeme môcť ponúknuť a deliť sa oň s ostatnými.“