16 Artykułs

Trójcy Przenajświętszej: “W twej duszy w stanie łaski mieszka Trójca Święta”

Trójca Przenajświętsza ukoronowała naszą Matkę. – Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty każe nam zdać sprawę z każdego bezużytecznego słowa. Jeszcze jeden powód, aby prosić Najświętszą Maryję Pannę, by nas nauczyła mówić zawsze w obecności Bożej. (Bruzda, 926)

Daily Texts

Trójjedyny strumień Miłości

Tajemnica Trójcy Świętej głęboko zmienia nasze postrzeganie świata, przeistacza nasze istnienie. Odkrywa się, że Miłość obejmuje ramionami wszechświat.

Doktryna

Trójca Święta

Uroczystość Trójcy Świętej przypada na pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Św. Josemaria uczy nas jak wielbić Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego: ‘„Naucz się żywić szczególne nabożeństwo do Trójcy Świętej…” ’

Modlić się z św. Josemaríą

Rozmowa z każdą Osobą Najświętszej Trójcy

Rozważanie na uroczystość Trójcy Świętej. Obcowanie z Trójjedynym Bogiem, który mieszka w naszej duszy będącej w stanie łaski.

Duchowość

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - Rozmowy z Bogiem Tom 6

Kościół czci dzisiaj centralną tajemnicę naszej wiary, Najświętszą Trójcę, źródło wszystkich naszych darów i łask, niewypowiedzianą tajemnicę wewnętrznego życia Boga.

Duchowość

Uroczystość Przenajświętszej Trójcy

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - Niedziela po zesłaniu Ducha Świętego.

Duchowość

Uroczystość Przenajświętszej Trójcy

„Bóg jest z tobą. W twej duszy w stanie łaski mieszka Trójca Święta. – Dlatego ty, pomimo swej nędzy, możesz i powinieneś trwać w ciągłej rozmowie z Panem.” (Kuźnia, nr 261). Przedstawiania kilka tekstów św. Josemaríi jako przygotowanie do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (niedziela 22 maja).

Modlić się z św. Josemaríą

Temat 5. Trójca Przenajświętsza

Jest to centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego. Chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Doktryna

Papieskie rozważanie o Trójcy Świętej

„Dziś, w niedzielę Najświętszej Trójcy, w sposób szczególny wielbimy Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, który zesłał na świat swojego Syna Odkupiciela, i Ducha Uświęciciela" – powiedział Papież w słowie do Polaków.

Papież

Święto Najświętszej Trójcy

Naucz się wielbić Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Naucz się żywić szczególne nabożeństwo do Trójcy Świętej: wierzę w Boga Ojca, wierzę w Boga Syna, wierzę w Boga Ducha Świętego; ufam Bogu Ojcu, ufam Bogu Synowi i ufam Bogu Duchowi Świętemu; kocham Boga Ojca, kocham Boga Syna i kocham Boga Ducha Świętego.

Modlić się z św. Josemaríą