Ilość artykułów: 377

Słowo od Prałata (18 listopada 2022 r.)

Prałat Opus Dei z wdzięcznością wspomina swoją podróż duszpasterską do Meksyku i zachęca nas do ufnej modlitwy, w stylu dzieci Bożych.

Listy prałata

«Świętość jest drogą do szczęścia»

Z okazji nadchodzącej uroczystości Wszystkich Świętych przypominamy fragment wywiadu z prałatem Opus Dei dla dziennika "Avvenire". Prałat komentuje w nim papieską adhortację apostolską "Gaudete et exsultate", poświęconą powszechnemu powołaniu do świętości.

Wystąpienia

Homilia prałata Opus Dei w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe

Publikujemy homilię wygłoszoną przez prałata Fernando Ocáriza podczas Mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, pierwszego dnia swojej podróży duszpasterskiej do Meksyku.

Wystąpienia

List Prałata Opus Dei (6 października 2022 r.)

Prałat Opus Dei informuje, że w pierwszej połowie 2023 r. zwoła Nadzwyczajny Kongres Generalny w celu dostosowania statutów Dzieła do postanowień motu proprio “Ad charisma tuendum”.

Listy prałata

Słowo od Prałata (10 września 2022 r.)

Prałat Opus Dei sugeruje nam, żebyśmy centrum naszego życia uczynili Chrystusa obecnego w tabernakulum.

Listy prałata

Słowo od Prałata (12 sierpnia 2022 r.)

Z okazji odnowienia poświęcenia Dzieła Najsłodszemu Sercu Maryi (15 sierpnia), prałat Opus Dei zaprasza nas do ożywienia w sobie pragnienia bycia świętymi i apostołowania, co wyraża się w wierności codziennej: radosnej i pełnej nadziei.

Listy prałata

Słowo od Prałata (20 lipca 2022 r.)

Prałat Opus Dei dzieli się radością z powodu jedności i różnorodności jakich doświadczył podczas podróży duszpasterskich w ostatnich tygodniach.

Listy prałata

Słowo od Prałata (14 czerwca 2022 r.)

Z okazji zakończenia Roku Rodziny prałat Opus Dei przekazuje kilka myśli nt. roli, jaką rodzina odgrywa w Kościele i społeczeństwie.

Listy prałata

Słowo od Prałata (24 maja 2022 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas, byśmy jako własne przeżywali radości i cierpienia otaczającego nas świata. Szczególnie w maju możemy w tym zawierzyć orędownictwu Matki Bożej.

Listy prałata

Homilie prałata z Wielkiego Tygodnia 2022

Zamieszczamy homilie prałata Fernando Ocáriza wygłoszone podczas Triduum Paschalnego 2022 r.

Wystąpienia