Number of articles: 362

Słowo od Prałata (25 listopada 2021 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas do przyjęcia postawy pełnej nadziei, gdy stajemy wobec rzeczywistości śmierci. Drogą do tego jest ufność w miłość Bożą i bliski kontakt z Matką Bożą.

Listy prałata

„Chciałbym, aby Dzieło było jak wielka katecheza”

Przedstawiamy fragment wywiadu, którego ksiądz prałat Fernando Ocáriz udzielił chorwackiej gazecie "Večernji". "Krytyka, jeśli jest dobrze uzasadniona, pomaga nam być lepszymi" - mówi.

Wystąpienia

Urodziny Prałata Opus Dei

Z okazji urodzin ks. prał. Fernanda Ocáriza (Paryż, 27 października 1944 r.), publikujemy kilka filmów z jego podróży duszpasterskich do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Prałat Opus Dei

Słowo od Prałata (18 października 2021 r.)

Z okazji święta św. Łukasza Prałat Opus Dei zachęca nas do kontemplowania Jezusa w Ewangelii i pozwolenia, by On nas w ten sposób przemienił.

Listy prałata

Słowo od Prałata (20 września 2021 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas do zjednoczenia się z Panem Jezusem przez Krzyż

Wystąpienia

50. rocznica święceń kapłańskich ks. prał. Fernando Ocáriz

Ks. prał. Fernando Ocáriz przyjął święcenia kapłańskie 15 sierpnia 1971 roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 50 lat temu. W tym filmie, z okazji rocznicy, przypominamy niektóre momenty z jego działalności duszpasterskiej w ostatnich latach, jako Prałata Opus Dei, oraz kilka słów na temat sakramentów, zwłaszcza kapłaństwa i centralnego miejsca Mszy Świętej. Przyłączamy się do jego dziękczynienia i modlitwy za wszystkich kapłanów. (tłumaczenie w toku)

Prałat Opus Dei

Podróż duszpasterska do Budapesztu, Zagrzebia i Lublany

W minionych dniach ks. prał. Fernando Ocáriz kontynuował swoją podróż duszpasterską po Europie. W drodze powrotnej do Hiszpanii odwiedził Węgry, Chorwację i Słowenię.

Prałat Opus Dei

Słowo od Prałata (10 sierpnia 2021 r.)

Prałat Opus Dei prosi nas, żebyśmy z okazji jego pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich towarzyszyli mu w modlitwie.

Listy prałata

Prałat Opus Dei w Zurichu (Szwajcaria): «Każde zajęcie może być okazją do spotkania z Jezusem»

​Ks. Prał. Fernando Ocáriz przebywał w Zurichu od 27 do 30 lipca. Odbył kilka rodzinnych spotkań z osobami z Opus Dei. Nawiedził także grób Toniego Zweifla, inżyniera i wiernego Prałatury, który ma otwarty proces beatyfikacyjny.

Prałat Opus Dei

Podróże duszpasterskie Prałata w lipcu i sierpniu

W najbliższych tygodniach ks. prał. Fernando Ocáriz odbędzie różne podróże duszpasterskie, podczas których spotka się z wiernymi Prałatury, współpracownikami i innymi osobami uczestniczącymi w formacji.

Prałat Opus Dei