Ilość artykułów: 144

Słowo od Prałata (6 marca 2023 r.)

Prałat Opus Dei prosi nas, abyśmy nadal wspierali modlitwą prace nad lepszą koordynacją apostolstwa oraz przygotowania do Nadzwyczajnego Kongresu Generalnego.

Listy prałata

Słowo od Prałata (7 stycznia 2023 r.)

Prałat Opus Dei życzy szczęśliwego Nowego Roku oraz informuje, że w dniach 12-16 kwietnia odbędzie się nadzwyczajny Kongres Generalny.

Listy prałata

Ks. prał. Fernando Ocáriz składa świąteczne życzenia

Z okazji Bożego Narodzenia prałat Opus Dei zachęca nas do budowania pokoju, rozpoczynając od samych siebie i najbliższego otoczenia.

Listy prałata

Słowo od Prałata (18 listopada 2022 r.)

Prałat Opus Dei z wdzięcznością wspomina swoją podróż duszpasterską do Meksyku i zachęca nas do ufnej modlitwy, w stylu dzieci Bożych.

Listy prałata

«Świętość jest drogą do szczęścia»

Z okazji nadchodzącej uroczystości Wszystkich Świętych przypominamy fragment wywiadu z prałatem Opus Dei dla dziennika "Avvenire". Prałat komentuje w nim papieską adhortację apostolską "Gaudete et exsultate", poświęconą powszechnemu powołaniu do świętości.

Wystąpienia

List Prałata Opus Dei (6 października 2022 r.)

Prałat Opus Dei informuje, że w pierwszej połowie 2023 r. zwoła Nadzwyczajny Kongres Generalny w celu dostosowania statutów Dzieła do postanowień motu proprio “Ad charisma tuendum”.

Listy prałata

Słowo od Prałata (10 września 2022 r.)

Prałat Opus Dei sugeruje nam, żebyśmy centrum naszego życia uczynili Chrystusa obecnego w tabernakulum.

Listy prałata

Słowo od Prałata (12 sierpnia 2022 r.)

Z okazji odnowienia poświęcenia Dzieła Najsłodszemu Sercu Maryi (15 sierpnia), prałat Opus Dei zaprasza nas do ożywienia w sobie pragnienia bycia świętymi i apostołowania, co wyraża się w wierności codziennej: radosnej i pełnej nadziei.

Listy prałata

Słowo od Prałata (20 lipca 2022 r.)

Prałat Opus Dei dzieli się radością z powodu jedności i różnorodności jakich doświadczył podczas podróży duszpasterskich w ostatnich tygodniach.

Listy prałata

Słowo od Prałata (14 czerwca 2022 r.)

Z okazji zakończenia Roku Rodziny prałat Opus Dei przekazuje kilka myśli nt. roli, jaką rodzina odgrywa w Kościele i społeczeństwie.

Listy prałata