Julehilsen fra prelaten (2020)

Meddelelse fra msgr Fernando Ocáriz om juletidens høytider.

Julen 2020

Mine kjære, måtte Jesus bevare dere, mine barn!

I år blir julefeiringen spesiell, på grunn av den rådende helsetilstanden i verden. Det er kanskje slik at vi tar med oss en spesiell bekymring eller lidelse til Den hellige familie i Betlehem.

Å betrakte Jesusbarnet i krybben eller i Marias armer, i begrensede omgivelser, også rent materielt, kan hjelpe oss til å se, med troens øyne, en overnaturlig eller ...

Å arbeide av kjærlighet

Artikler
Å arbeide av kjærlighet

En artikkel av biskop Javier Echevarría som knytter den hellige Josemarías budskap om helliggjørelse av arbeid til pave Frans siste encyklika.