Troen bevarer vår glede

I anledning den guddommelige barmhjertighets søndag sender prelaten et budskap der han oppmuntrer oss til å be med større tro.

Fylt av den glede som hører påsken til, lytter vi til disse ordene i liturgien i dag, på den guddommelige barmhjertighets søndag: "Og seieren, det er vår tro: Det er den som har beseiret verden" (1 Jo 5,4)

Når vi i Kirken utfører vårt oppdrag som er å bringe Kristi liv til alle steder og alle mennesker, opplever vi mye glede, men også mange vanskeligheter. Vi vil bevare vår ...

Å arbeide av kjærlighet

Artikler
Å arbeide av kjærlighet

En artikkel av biskop Javier Echevarría som knytter den hellige Josemarías budskap om helliggjørelse av arbeid til pave Frans siste encyklika.