Troen bevarer vår glede

I anledning den guddommelige barmhjertighets søndag sender prelaten et budskap der han oppmuntrer oss til å be med større tro.

Fylt av den glede som hører påsken til, lytter vi til disse ordene i liturgien i dag, på den guddommelige barmhjertighets søndag: "Og seieren, det er vår tro: Det er den som har beseiret verden" (1 Jo 5,4)

Når vi i Kirken utfører vårt oppdrag som er å bringe Kristi liv til alle steder og alle mennesker, opplever vi mye glede, men også mange vanskeligheter. Vi vil bevare vår ro og vårt håp hvis vi tror på Guds barmhjertighet. Vi kan ikke oppnå denne tro av egen kraft, men vi kan be om den, slik som apostlene ba Jesus: "Gi oss større tro" (Lk 17,5).

Rom den 8. april 2018