Julehilsen fra prelaten (2020)

Meddelelse fra msgr Fernando Ocáriz om juletidens høytider.

Julen 2020

Mine kjære, måtte Jesus bevare dere, mine barn!

I år blir julefeiringen spesiell, på grunn av den rådende helsetilstanden i verden. Det er kanskje slik at vi tar med oss en spesiell bekymring eller lidelse til Den hellige familie i Betlehem.

Å betrakte Jesusbarnet i krybben eller i Marias armer, i begrensede omgivelser, også rent materielt, kan hjelpe oss til å se, med troens øyne, en overnaturlig eller menneskelig mening med alt det som skjer. Vi kan også oppdage hvor høyt Gud elsker hver og en av oss i vår tids omstendigheter. Jesusbarnet kaller oss til å ha et fritt hjerte, ubundet av alt verdslig, som kan oppdage det virkelig vesentlige.

La oss legge disse bønneemner i den hellige Josefs hender, spesielt i dette hellige året som paven har valgt å utlyse til hans ære.

Med min mest hengivne velsignelse ønsker jeg dere en riktig god jul,

deres Far