Number of articles: 6

Å arbeide av kjærlighet

En artikkel av biskop Javier Echevarría som knytter den hellige Josemarías budskap om helliggjørelse av arbeid til pave Frans siste encyklika.

Opptredener

Konservativ eller progressiv

Slik svarer prelaten på dette spørsmålet fra en journalist: Er Opus Dei en konservativ institusjon?

Opptredener

Folk ser en ekte prest i pave Frans

Antonio Macaluso intervjuer biskop Javier Echevarria i Corriere della Sera 15. desember 2013.

Opptredener

Opus Deis prelat skriver til paven

Biskop Javier Echevarría takker pave Benedikt XVI for ”hans rike og fruktbare tid og hans ydmyke og sjenerøse innsats i Kirkens og verdens tjeneste”.

Opptredener

Sammendrag av prelatens innlegg på bispesynoden

12. oktober holdt biskop Javier Echevarría, titularbiskop av Cilibia, prelat for Opus Dei, et innlegg på bispesynoden for nyevangelisering og formidling av troen.

Opptredener

Skriftestol med grønt lys: en utstrakt hånd

Opus Deis prelat har svar på tre spørsmål fra nyhetsbyrået Zenit. Han ser på en skriftestol med det grønne lyset tent som ”en utstrakt hånd til omvendelse”.

Opptredener