Opus Deis prelat skriver til paven

Biskop Javier Echevarría takker pave Benedikt XVI for ”hans rike og fruktbare tid og hans ydmyke og sjenerøse innsats i Kirkens og verdens tjeneste”.

Kirken føler i dag et spesielt behov for å takke pave Benedikt XVI for hans rike og fruktbare tid som pave og hans ydmyke og sjenerøse innsats i Kirkens og verdens tjeneste.

I denne unike situasjon i Kirkens historie ber prelaturets medlemmer – prester og lekfolk – for Benedikt XVIs person og bønneintensjoner. Forent med paven og med hele Kirken ber vi om at Den hellige ånd sender sin nåde i stadig større grad over Guds folk og dets hyrder.

Sammen med Benedikt XVI anbefaler vi spesielt Trøsterens hjelp for den nye paven.

+ Biskop Javier Echevarría

Opus Deis prelat