Konservativ eller progressiv

Slik svarer prelaten på dette spørsmålet fra en journalist: Er Opus Dei en konservativ institusjon?

Hvis man bruker begrepene "konservativ" eller "progressiv" i en politisk betydning, kan jeg ikke svare på spørsmålet, fordi denne inndelingen ikke kan brukes på Kirken. Hvis man bruker ordet "konservativ" uten denne politiske konteksten, kan man si at hele Kirken er "konservativ" siden den bevarer og formidler Kristi evangelium, sakramentene, helgenenes skatt og deres barmhjertighetsgjerninger. I denne betydningen er hele Kirken også "progressiv", siden den ser mot fremtiden, tror på ungdommen, ikke søker privilegier, er nær de fattige og trengende. Opus Dei er derfor både konservativ og progressiv slik hele Kirken er det, verken mer eller mindre.

Miriam Díez Presència (Spania) 23. juli 2000