Antall artikler: 38

Julehilsen fra prelaten (2020)

Meddelelse fra msgr Fernando Ocáriz om juletidens høytider.

Hyrdebrev og meddelelser

Troen bevarer vår glede

I anledning den guddommelige barmhjertighets søndag sender prelaten et budskap der han oppmuntrer oss til å be med større tro.

Hyrdebrev og meddelelser

Prelatens brev (14.2 2018)

”La oss takke ham ettersom alt kommer fra ham.” Prelaten forteller om sin reise til Brasil og om den hengivenhet som kjennetegner dagens to årsdager. I dag er det også første dag i fastetiden.

Hyrdebrev og meddelelser

Meddelelse fra prelaten (1.11.2017)

Ja, det er mulig å være fornøyd midt i usikkerhet, problemer og bekymringer… La oss alle spre den glede som Gud gir oss.

Hyrdebrev og meddelelser

”Dette er en tid for å være åpen for Guds handling”

Intervju med Opus Deis prelat publisert i den portugisiske avisen ”Jornal de Noticias”, av Rosa Ramos.

Opptredener

Å arbeide av kjærlighet

En artikkel av biskop Javier Echevarría som knytter den hellige Josemarías budskap om helliggjørelse av arbeid til pave Frans siste encyklika.

Opptredener

Konservativ eller progressiv

Slik svarer prelaten på dette spørsmålet fra en journalist: Er Opus Dei en konservativ institusjon?

Opptredener

Folk ser en ekte prest i pave Frans

Antonio Macaluso intervjuer biskop Javier Echevarria i Corriere della Sera 15. desember 2013.

Opptredener

Opus Deis prelat skriver til paven

Biskop Javier Echevarría takker pave Benedikt XVI for ”hans rike og fruktbare tid og hans ydmyke og sjenerøse innsats i Kirkens og verdens tjeneste”.

Opptredener

Sammendrag av prelatens innlegg på bispesynoden

12. oktober holdt biskop Javier Echevarría, titularbiskop av Cilibia, prelat for Opus Dei, et innlegg på bispesynoden for nyevangelisering og formidling av troen.

Opptredener