Number of articles: 2

Lūgšanas karte

Šeit ir pieejama lūgšanas karte lai caur Monseratas Grases starpniecību varam saņemt dāvanas no Dieva.

Monserata Grases

Monserata Grases biogrāfija

Monserata Grases piedzima 1941. gada 10. jūlijā Barselonā dziļi kristīgā ģimenē. Kopā ar saviem astoņiem brāļiem un māsām viņa tika audzināta gaisotnē, ko raksturoja patiesa dievbijība un mīlestība uz brīvību.

Dzīve un stāsti