Lūgšanas karte

Šeit ir pieejama lūgšanas karte lai caur Monseratas Grases starpniecību varam saņemt dāvanas no Dieva.

Dieva kalpone

Monserata Grases

LŪGŠANA

Kungs, kas dāvāji savai kalponei Monseratai žēlastību pasaulīgajā ikdienas dzīvē ar apbrīnojamu vienkāršību un mierpilnu prieku veltīties Tavai Dievišķajai gribai, dod, lai arī es mācētu ar mīlestību piedāvāt Tev visas savas ikdienas nodarbes un pārvērst tās kristīgajā kalpošanā citiem. Pagodini savu kalponi un ar viņas starpniecību uzklausi šo manu lūgumu ... (izteikt lūgumu). Āmen.

Tēvs mūsu . Esi sveicināta, Marija. Gods lai ir Tēvam.

Saskaņā ar pāvesta Urbāna VIII dekrētiem paziņojam, ka mums nav ne mazākā nodoma ar šo lūgšanu aizsteigties priekša Baznīcas lēmumiem un ka ši lūgšana nav paredzēta publiskai lietošanai.

Prayer card pdf-file