Monserata Grases biogrāfija

Monserata Grases piedzima 1941. gada 10. jūlijā Barselonā dziļi kristīgā ģimenē. Kopā ar saviem astoņiem brāļiem un māsām viņa tika audzināta gaisotnē, ko raksturoja patiesa dievbijība un mīlestība uz brīvību.

Monserata Grases piedzima 1941. gada 10. jūlijā Barselonā dziļi kristīgā ģimenē. Kopā ar saviem astoņiem brāļiem un māsām viņa tika audzināta gaisotnē, ko raksturoja patiesa dievbijība un mīlestība uz brīvību.

Pēc vidusskolas beigšanas viņa turpināja mācības Barselonas pašvaldības Sieviešu Profesionālajā Skolā.

1957. gadā viņa savā dvēselē sajuta Dieva aicinājumu sekot Opus Dei svētdarīšanas ceļam, lai pilnīgi izdzīvotu savu kristīgo aicinājumu pasaulē . Pēc noderīgu padomu uzklausīšanas Monserata lūdza uzņemt viņu Opus Dei. Viņas garīgajā cīņā, lai sasniegtu svētumu, svarīgākais vienmēr bija: mīlestība uz Dievišķo Kristus cilvēcību, Euharistijas pielūgsme, lūgšanas Vissvētākai Jaunavai Marijai, dziļa pazemība un cenšanās kalpot citiem. Monserata mācēja atrast Dievu, izpildot visus savus mācību un darba pienākumus, kā arī sīkas ikdienas lietas aiz mīlestības pret Viņu.

1958. gada jūnijā Monseratai tika konstatēts kaulu audzējs kājā, kas bija par cēloni stiprām sāpēm, ko viņa panesa ar mieru un varonīgu drosmi. Arī slimības laikā, pateicoties aizrautīgajam priekam, ko Monserata nekad nezaudēja, un spējai ātri sadraudzēties, kas nāca no patiešām rūpēm par dvēselēm, viņa turpināja tuvināt Dievam daudzas savas draudzenes un kursabiedrenes. Monserata nomira 1959. gada 26. martā, Lielajā ceturtdienā.

Viņas kanonizācijas lieta tika uzsākta 1962. gadā Barselonā.