Number of articles: 1

Lielā nedēļa ar Pāvestu Francisku

Pāvests Lieldienu vigīlijas homīlija: kopā ar Jēzu neviena nakts nav bezgalīga.

Pāvesta ziņas