Number of articles: 56

Prelāta vēstule (aprīlis 2013)

Prelāts pateicas Dievam par Pāvesta Franciska ievēlēšanu, apcer Kristus Augšāmcelšanos un aicina celt Dieva valstību uz zemes, rūpējoties garīgi un materiāli par visnabadzīgākajiem.

Pastorālās vēstules un vēstījumi

Prelāta vēstule (janvāris 2014)

Prelāts pateicas Dievam par Pāvesta Franciska ievēlēšanu, apcer Kristus Augšāmcelšanos un aicina celt Dieva valstību uz zemes, rūpējoties garīgi un materiāli par visnabadzīgākajiem.

Pastorālās vēstules un vēstījumi

Prelāta vēstule (janvāris 2014)

Opus Dei Prelāts aicina mūs īpaši pacensties dzīvot brālībā ar visiem cilvēkiem, jo visi ir radīti pēc Dieva attēla un līdzības un visi ir atpestīti caur Kristu. “Justies, ka esam cits citam brāļi un māsas, un atbilstoši arī izturēties, – tā ir Dieva dāvana”.

Pastorālās vēstules un vēstījumi

Prelāta vēstule (decembris 2013)

Ir noslēdzies Ticības gads, un Prelāts dalās pārdomās par to, kā aizvadītie mēneši var dziļi iespaidot mūsu ticības dzīvi.

Pastorālās vēstules un vēstījumi

Prelāta vēstule (novembris 2013)

Prelāts komentē pēdējos divus Ticības apliecības artikulus: “Es ticu uz mirušo augšāmcelšanos un uz mūžīgo dzīvi”.

Pastorālās vēstules un vēstījumi

Prelāta vēstule (marts 2013)

Monsinjors Havjērs Ečevarrija šajā vēstulē mūs aicina lūgties par konklāvu un par jauno Romas Pāvestu. Viņš arī turpina savu komentāru par Credo, kā arī kavējas pie mūsu Kunga Jēzus Kristus Ciešanām, Nāves un Apbedīšanas, atsaucot atmiņā Viņa maksu par atpestīšanu un mudinot mūs pilnīgāk izdzīvot Lielo nedēļu.

Pastorālās vēstules un vēstījumi

Prelāta vēstule (oktobris 2013)

“Es atzīstu vienu Kristību grēku piedošanai”- šo Ticības apliecības artikulu komentē Opus Dei prelāts savā šī mēneša vēstulē.

Pastorālās vēstules un vēstījumi

Prelāta vēstule (augusts 2013)

Prelāts pateicas Dievam par svētīgā Jāņa Pāvila II un Dieva kalpa Alvaro del Portiljo starpniecībai piedēvēto brīnumu atzīšanu, aicina lūgties par Jauniešu dienu Riodežaneiro augļiem un turpina savu katehēzi sakarā ar Ticības gadu, komentējot Credo.

Pastorālās vēstules un vēstījumi

Prelāta vēstule (septembris 2013)

Komentējot Baznīcas apustuliskumu, Prelāts mudina ticīgos lajus personiski līdzdarboties Baznīcas misijā, vēršot skatienu uz godpilno Kristus Krustu un uz Sāpju Māti.

Pastorālās vēstules un vēstījumi

Prelāta vēstule (maijs 2013)

Kunga debeskāpšana mums ir iespēja, lai pārdomātu to, cik lielā mērā mūsu konkrētā rīcība atbilst Dieva gribai, saka Opus Dei Prelāts. Šie un citi maija mēneša svētki ir viņa ikmēneša vēstules centrā.

Pastorālās vēstules un vēstījumi