Straipsnių kiekis: 13

Prelato laiškas (2010 m. balandis)

Balandžio mėnesio laiške Mons. Javier Echevarria kviečia pamąstyti apie tai, kad „per savo pažeminimą ir vėlesnį išaukštinimą Viešpats mums nutiesė kelią, kuriuo turime žengti kasdieniame gyvenime.“

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2009 m. balandis)

Jei mums reikėtų Dievo meilės įrodymo, Jo Sūnaus mirtis už mus būtų pats aiškiausias ženklas. Tą mums primena Opus Dei Prelatas, šio mėnesio laiške kviečiantis priartėti prie Dievo ir kartu su Juo išgyventi jo Prisikėlimą.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2008 m. balandis)

Šalia mūsų esantis prisikėlęs Kristus yra tarsi kvietimas mums kasdien gyventi džiugiai, trokšti tapti geresniems ir betarpiškai rodyti gailestingumą kitiems. Taip savo balandžio mėnesio laiške pataria Opus Dei Prelatas.

Pastoraciniai laiškai ir žinios