„Stuff“ - atviras pokalbis

„Stuff“ („Daiktai“) - pokalbis su septyniomis sutuoktinių poromis, kurias jungia bendras rūpestis: kad jų vaikai išlaikytų sveiką santykį su materialiniais daiktais ir mokėtų atsakingai jais naudotis.

Projektas buvo įgyvendintas dar prieš COVID-19 pandemiją. Padėtis pasaulyje - įskaitant sanitarinės krizės ekonomines pasekmes -, enciklikos Fratelli tutti publikavimas ir Šeimos metų paskelbimas sudaro ypatingą galimybę atsiliepti į Popiežiaus kvietimą būti „naujo socialinio ryšio statytojais“, suvokiant kad „kiekvieno iš mūsų egzistencija yra glaudžiai susijusi su kitais: gyvenimas nėra vien tik laikas, kuris praeina, o susitikimo laikas“ (plg. Fratelli tutti, nr. 66).

padėti vaikams išlaikyti sveiką santykį su daiktais

Atsiremiant į tai, ko išmoko vaikystėje bei svajones apie ateitį, sutuoktinių poros iš įvairių šalių bei soacialinių aplinkų pasidalina pamąstymais apie tvarų ir kūrybingą gyvenimo būdą, kuriam stengiasi paruošti savo vaikus. Tai refleksija apie neturto dvasią, kurioje atsispindi tėvų troškimas perduoti savo vaikams gebėjimą džiaugtis tuo, ką turi bei išsaugoti viltį, net ir ekonominio nepritekliaus sąlygomis.

Viršuje trumpas (15 min.) video variantas. Žemiau pilna (25 min.) dokumentinio filmo versija: