Straipsnių kiekis: 8

Eiliniai žmonės gavo neeilines dovanas - tvirtą tikėjimą ir drąsią viltį

Apie Viešpaties paaukojimą ir susitikimą su dviem tikėjimo ir vilties žmonėmis: Simeonu ir Ona (audio meditacija).

Krikščioniškas ugdymas

Neapsakomas džiaugsmas

Koks yra mano džiaugsmo šaltinis? Ar pasaulis gali man duoti tikrą džiaugsmą? Kodėl kartais jaučiu nepasitenkinimą ir mano širdis nerami? Bažnyčia mus kviečia šiomis dienomis kreipti žvilgsnį į Velykų žinią, kurioje galime atrasti atsakymus į šiuos klausimus.

Krikščioniškas ugdymas

Video: Mons. Ocáriz sveikina su Šventomis Kalėdomis

„Savo atsidavimu bandykime sekti Viešpaties pavyzdžiu, ypač Kalėdų metu, dovanodami save kitiems, tarnaudami kitiems“. Prelato žodžiai 2020 m. Kristaus gimimo šventės proga (lietuviški subtitrai).

Nuo Opus Dei prelato

Ugdyti jausmus

Žmonijos istorija liudija, kad nuo seno kai kuriuos jausmus pripažįstama blogais, ypač tuos, kurie galėtų apriboti laisvę...

Krikščioniškas ugdymas

„Palaiminimuose Jėzus duoda mums naujus įsakymus“

Popiežius Pranciškus pradėjo naują katechezių ciklą, apie Palaiminimus. Pasak Pranciškaus, Palaiminimai yra „krikščionio tapatybės kortelė, kadangi atskleidžia Jėzaus veidą ir gyvenimo stilių“.

Bažnyčia ir Popiežius

„Didžiadvasiško dovanojimo džiaugsmas yra krikščionio sveikatos rodiklis“

Žinioje pasaulinės ligonių dienos proga Popiežius Pranciškus, primindamas šventosios Motinos Teresės iš Kalkutos figūrą, atkreipė dėmesį į tai, kad gyvybė yra Dievo dovana, todėl negali būti laikoma privačia nuosavybe, ypač žvelgiant į medicinos ir biotechnologijų laimėjimus, kurie gali gundyti žmogų ja manipuliuoti.

Bažnyčia ir Popiežius

Nuolankumas – džiaugsmo šaltinis

Nuolankumas – išskirtinė savybė, vienas kertinių tikrojo krikščioniško gyvenimo akmenų, nes jis yra dosnumo buveinė.

Krikščioniškas ugdymas

Benedikto XVI žodis jaunimui

Kaip puoselėti draugystę su Kristumi? Kas kasdieniniam gyvenimui suteikia džiaugsmo? Ko reikia, kad ryžtingai apsispręstume?

Opus Dei