Apaštalinės iniciatyvos

Jaunimo centras „Liepkiemis“

Jaunimo centras „Liepkiemis“ užsiima įvairiapusiška, krikščioniškomis vertybėmis pagrįsta veikla, kuria siekiama padėti suaugusiems vyrams, studentams ir moksleiviams geriau atlikti savo šeimynines ir profesines pareigas ir patobulinti savo bendrąjį išsilavinimą.

„Vilnelės“ kultūros centras

„Vilnelės“ kultūros centras siūlo moksleivėms, studentėms ir suaugusioms moterims kultūrinį bei dvasinį ugdymą, praturtinantį jų išsilavinimą.