„Vilnelės“ kultūros centras

„Vilnelės“ kultūros centras siūlo moksleivėms, studentėms ir suaugusioms moterims kultūrinį bei dvasinį ugdymą, praturtinantį jų išsilavinimą.

Mergaitės nuo 10 metų gali dalyvauti jaunimo klube „Uola“. Klubo narės leidžia laiką įvariuose būreliuose: mokosi virtuvės paslapčių, vaidina, šoka, klausosi pamokėlių apie krikščioniškas dorybes.

Studentėms organizuojamos paskaitos, konferencijos, video forumai aktualiomis temomis. Be to, kiekvienais metais vyksta tarptautinis studentų kongresas UNIV, kuriame merginos turi galimybę kartu su savo bendraamžėmis iš įvairių pasaulio šalių ieškoti sprendimų šių dienų problemoms.

„Vilnelės“ kultūros centre veikia Studenčių namai, kuriuose gali gyventi dvidešimt studijuojančių merginų. Gyvendamos Studenčių namuose, kur puoselėjama šeimos aplinka merginos turi galimybę visapusiškai atskleisti bei ugdyti savo asmenybę dalyvaudamos socialinėje, kultūrinėje, meninėje bei sportinėje veikloje.

Didelis dėmesys „Vilnelės“ kultūros centre skiriamas socialinei veiklai. Per mokslo metus lankomi seneliai ir vieniši žmonės. Vasarą vyksta socialinio pobūdžio stovyklos, kuriose merginos skiria savo laiką našlaičiams, senyvo amžiaus ir vienišiems žmonėms, ir taip turi progą padėti kitiems.

Merginos, norinčios gauti paramą savo krikščioniškam gyvenimui ar daugiau sužinoti apie Katalikų Bažnyčios mokymą, gali dalyvauti dvasinio ugdymo renginiuose: tikėjimo pagrindų kurse, maldos valandėlėse. Visada galima užsukti į centre esančią koplyčią. Čia vyksta susikaupimo vakarai ir dienos.

Trečiadieniais ir šeštadieniais taip pat organizuojami renginiai moterims, asmenybės ugdymo kursas, teologijos paskaitos ir įvairūs kursai apie kūlinarinį meną. Kartą per mėnesį būna rekolekcijos, ir išpažinties galima eiti kiekvieną trečiadienį vakare. Moterys taip pat turi galimybę dalyvauti metinėse rekolekcijose.

Visi „Vilnelės“ kultūros centro renginiai yra atviri, ir visos norinčios gali juose dalyvauti. Be to, yra galimybė naudotis centro skaitykla, biblioteka ir svetaine.