Trumpai apie Opus Dei veiklą Lietuvoje

Pirmosios Opus Dei pasauliečių narių apaštalinės iniciatyvos Lietuvoje įgyvendintos 1992 m., netrukus po Nepriklausomybės atgavimo, o 1994 m. prasidėjo nuolatinė Opus Dei veikla šalyje.

Per šiuos 25 metus, Opus Dei narių, jų draugų ir kolegų iniciatyva įvykusiuose socialiniuose, kultūros susitikimuose ir dvasinio ugdymo renginiuose dalyvavo daug žmonių.

Šiuo metu Opus Dei ugdomoji veikla yra organizuojama Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Nuolatinė moterų ugdomoji veikla vyksta Opus Dei narių iniciatyva įsteigtuose centruose Vilniuje ir Kaune. Nuolatinė vyrų ugdomoji veikla taip pat yra vykdoma Vilniuje ir Kaune.

Kai kurios iniciatyvos, konferencijos, įvairūs suvažiavimai, dvasinės rekolekcijos yra įgyvendinamos Kaišiadorių rajone, netoli nuo Kruonio miestelio, prie Maisiejūnų kaimo esančiame konferencijų centre „Strėvadvaris“.

Nuo 2016 m. kovo mėn. Opus Dei prelatūroje inkardinuotiems kunigams Vilniaus arkivyskupija yra patikėjusi šv. Kryžiaus bažnyčios (S. Daukanto 1, 01122 Vilnius) patoracinę veiklą.

Už Opus Dei prelatūros valdymą atsakingas popiežiaus paskirtas Opus Dei prelatas Romoje (plačiau apie skyrimo procesą čia). Opus Dei prelatas, antrasis šv. Chosemarijos įpėdinis Opus Dei priešakyje vysk. Chavieras Ečevarija keletą kartų lankėsi Lietuvoje (1994, 1995, 1996, 2004 ir 2013 m.) ir susitiko su žmonėmis, kuriems prelatūra teikia dvasinį įkvėpimą. Ne vieną kartą šiose kelionėse į Lietuvą jį lydėjo tuometinis generalinis vikaras ir 2017 m. sausio 23 d. Opus Dei prelatu tapęs mons. Fernandas Ocariz.

Siekdamas veiksmingai įvykdyti savo ganytojiškas pareigas, prelatas visame pasaulyje į kiekvieną prelatūros regioninį vienetą skiria savo vikarą. Regioniniu vikaru Lietuvos ir Latvijos regione yra paskirtas mons. Andrius Lavinas.

Norintiems daugiau sužinoti apie Opus Dei ir Opus Dei narių veiklą, visada siūlome kreiptis:

Vilniuje: Tel. +370 679 29635, el. paštu vilnius@opusdei.org

Kaune: Tel. +370 678 82619, el. paštu kaunas@opusdei.org

Klaipėdoje: El. paštu vilnius@opusdei.org

Šv. Kryžiaus bažnyčia: S. Daukanto a. 1, 01122 Vilnius; Tel. +370 672 46648