Trumpai apie Opus Dei veiklą Lietuvoje

Opus Dei istorija, dabartis ir dvasinio ugdymo centrai Lietuvoje.

Nuo 1994 m. Opus Dei veikia ir Lietuvoje. Šiame straipsnyje glaustai atsakome į keletą klausimų. Kas yra Opus Dei? Kokiomis aplinkybėmis Opus Dei atkeliavo į Lietuvą? Kur ir kaip vykdoma mūsų dvasinio ugdymo veikla? Kaip susisiekti?

Opus Dei yra Katalikų Bažnyčios institucija, kurios veikla prasidėjo 1928 m. spalio 2 d. Madride, kai ispanų kunigas, šv. Chosemarija Eskriva, atrado savo pašaukimą – skleisti žinią, kad eiliniai krikščionys gali tapti šventi savo kasdienio gyvenimo aplinkybėse – darbe, šeimoje, santykiuose su artimais žmonėmis, nekeisdami savo statuso Bažnyčioje, netapdami kunigais ar vienuoliais. Šv. Chosemarijos dvasingumas buvo pagrįstas tiesa, kad tikinčiųjų darbas, persmelktas krikščioniškos dvasios, gali tapti Dievo Darbu. Nuo to laiko daugybė žmonių atpažino savo pašaukimą į Opus Dei, t. y., norą siekti šventumo eilinėse gyvenimo aplinkybėse, vadovaudamiesi Dievo įkvėptu šv. Chosemarijos mokymu.

Nuo 1946 m. Opus Dei iš Ispanijos pradėjo plėstis į kitas šalis. Šv. Chosemarijos mokytas dvasingumas ir Opus Dei pasklido po visus pasaulio žemynus. Žmonės iš įvairių pasaulio kraštų, socialinių sluoksnių bei profesijų – pasauliečiai ir kunigai, vyrai ir moterys, vedę ir nevedę – čia atrado savo pašaukimą ir tapo Opus Dei dalimi.

Dėl tikėjimo laisvės suvaržymų Lietuvoje sovietinės okupacijos metais, Opus Dei negalėjo čia pradėti savo veiklos. Šv. Chosemarija meldėsi už komunistinio bloko šalis Europoje, taip pat ir už Lietuvą, prašydamas Marijos, Aušros žvaigždės, pagalbos, ir svajojo apie būsimą plėtrą šiuose kraštuose. Vis dėlto, pirmosios Opus Dei pasauliečių narių apaštalinės iniciatyvos Lietuvoje įgyvendintos tik 1992 m., po Nepriklausomybės atgavimo. 1994 m. rugsėjo 1 d., pirmiesiems Opus Dei nariams, pasauliečiams ir kunigams, atvykus į Lietuvą, prasidėjo nuolatinė dvasinio ugdymo veikla.

Per tris apaštalinės veiklos dešimtmečius, kelios dešimtys žmonių Lietuvoje atrado savo pašaukimą į Opus Dei. Kaip ir visame pasaulyje, mūsų šalyje Dievo darbo nariais tampa įvairūs žmonės. Dauguma jų yra pasauliečiai, bet yra ir keletas kunigų; esama įvairiomis profesijomis užsiimančių vyrų ir moterų. Dauguma jų yra gimę ir augę Lietuvoje, o kiti yra užsieniečiai. Kai kurie pasauliečiai, kartu su pašaukimu pašventinti savo eilinį gyvenimą ir tapti Opus Dei dalimi, taip pat turi ir celibato dovaną. Gausiausia grupė žmonių, kurie nebūdami Opus Dei nariais, dalyvauja dvasinio ugdymo užsiėmimuose. Visi jie siekia gyventi visavertišką krikščionišką gyvenimą – siekti šventumo – likdami ten, kur Dievas juos pašaukė, tarnaudami Bažnyčiai ir stengdamiesi skelbti Kristų tarp savo šeimos narių, kolegų, draugų ir pažįstamų. Kaip mokė šv. Chosemarija, būtent asmeninis apaštalavimas atneša svarbiausius Opus Dei darbo vaisius.

Šiuo metu nuolatinė Opus Dei vyrų bei moterų dvasinio ugdymo veikla yra organizuojama Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Be to, kai kurios iniciatyvos, konferencijos, įvairūs suvažiavimai, dvasinės rekolekcijos vyksta Kaišiadorių rajone, netoli nuo Kruonio esančiame konferencijų centre „Strėvadvaris“.

Opus Dei prelatūroje inkardinuotiems kunigams Vilniaus arkivyskupija yra patikėjusi šv. Kryžiaus bažnyčios (S. Daukanto 1, 01122 Vilnius) pastoracinę veiklą.

Už Opus Dei prelatūros valdymą atsakingas popiežiaus paskirtas Opus Dei prelatas Romoje (plačiau apie skyrimo procesą čia). Opus Dei prelatas, antrasis šv. Chosemarijos įpėdinis Opus Dei priešakyje vysk. Chavieras Ečevarija keletą kartų lankėsi Lietuvoje (1994, 1995, 1996, 2004 ir 2013 m.) ir susitiko su žmonėmis, kuriems prelatūra teikia dvasinį ugdymą. Ne vieną kartą šiose kelionėse į Lietuvą jį lydėjo tuometinis generalinis vikaras, 2017 m. sausio 23 d. Opus Dei prelatu tapęs, mons. Fernandas Okarisas (Fernando Ocáriz).

Tėvas Chavieras susitinka su šeimomis Lietuvoje 2013 m.

Siekdamas veiksmingai vykdyti savo ganytojiškas pareigas, prelatas visame pasaulyje į kiekvieną prelatūros teritorinį padalinį skiria savo vikarą. Lietuva priklauso Šiaurės Vidurio Europos regionui, kuris apima Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Čekiją ir Slovakiją. Regiono vikaru yra paskirtas kun. Stefanas Moszoro-Dabrowskis. Centrinė regiono būstinė yra Varšuvoje. Vikarui padeda dvi tarybos: Asesorija moterims (Carmen Lopez–Urrutia yra regiono sekretorė) ir Komisija vyrams.

Norintiems daugiau sužinoti apie Opus Dei ir Opus Dei narių veiklą Lietuvoje, visada siūlome kreiptis:

Vilniuje: Tel. +370 679 29635, el. paštu vilnius@opusdei.org

Kaune: Tel. +370 678 82619, el. paštu kaunas@opusdei.org

Klaipėdoje: El. paštu vilnius@opusdei.org

Šv. Kryžiaus bažnyčia: S. Daukanto a. 1, 01122 Vilnius; Tel. +370 672 46648