Naujiena knygų lentynai: Kristus eina pro šalį

Strazdo leidykla neseniai išleido jau šeštą šv. Chosemarijos knygą lietuvių kalba.

Raktas į šių tekstų prasmę yra dieviškosios įsūnystės suvokimas

Kristus eina pro šalį yra šv. Chosemarijos liturginių iškilmių pamokslų rinkinys.  Kaip rašoma ant knygos viršelio: 

„Raktas į šių tekstų prasmę yra dieviškosios įsūnystės suvokimas ir iš jos kylantis visuotinis pašaukimas į šventumą. Svarbios šios knygos temos yra kasdienio darbo pašventinimas bei buvimas kontempliatyviais pasaulio sūkuryje.

Autorius turėjo lengvai suprantamos kalbos dovaną ir gyvai šnekėjo skirtingų kultūrinių ir socialinių sluoksnių žmonėms. Šios mintys ir svarstymai kyla iš gilaus ir meilės kupino Dievo Žodžio pažinimo. Šv. Chosemarija kreipiasi ne į eruditus, o į eilinius žmones, kurie jau puoselėja savo sieloje malonę, arba nujausdamii Dievo meilę nori prie jo prisiartinti.“

Ši knyga - jau šeštoji Opus Dei steigėjo knyga išleista lietuvių kalba. Prieš tai, Katalikų pasaulio leidykla išleido Kelią ir Kryžiaus kelią, Vaga publikavo Šventąjį Rožinį, o Strazdo leidykla išleido Vagą ir Dievo bičiulius. Knygas galima įsigyti Opus Dei centruose Vilniuje ir Kaune.

Šv. Chosemarijos knygų sąrašas

Taip pat rekomenduojame: Elektroninė knyga: „Ugdymas šeimoje“