Jaunimo centras „Liepkiemis“

Jaunimo centras „Liepkiemis“ užsiima įvairiapusiška, krikščioniškomis vertybėmis pagrįsta veikla, kuria siekiama padėti suaugusiems vyrams, studentams ir moksleiviams geriau atlikti savo šeimynines ir profesines pareigas ir patobulinti savo bendrąjį išsilavinimą.

Apaštalinės iniciatyvos

„Liepkiemis“ organizuoja įvairius kultūrinius užsiėmimus, išvykas, vasaros stovyklas ir paskaitas tėvams. Tokiu būdu yra siekiama motyvuoti jaunimą gerai mokytis ir dirbti bei padėti išsiugdyti gerų įgūdžių bei įpročių, o tėvams suteikti vertingų, su vaikų ugdymu susijusių, įžvalgų.

Taip pat centre vyksta dvasiniai užsiėmimai, tokie kaip rekolekcijų vakarai ir kursai apie Bažnyčios mokymą bei dvasinio gyvenimo vystymąsi. Norintiems Opus Dei kunigai teikia asmeninį dvasinį vadovavimą.

Daugiau informacijos: www.liepkiemis.lt.