Prelato žinia (2020 m. sausio 5 d.)

Naujųjų metų pradžioje Mons. F. Ocariz kviečia atnaujinti tikėjimą Dievo meile mums.

Opus Dei - Prelato žinia (2020 m. sausio 5 d.)

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Naujųjų metų pradžioje, be abejo prisiminsime tai, ką sakydavo šv. Josemaria: „Naujieji metai - nauja kova!“. Kova, kuri reikalauja mūsų pastangų, bet pirmiausia Dievo malonės. Prisiminkime palyginimą apie sėjėją, trokšdami būti „gera žemė“ (Mt 13, 8), kad priimtumėme Dievo dovaną, sėklą, kuri atneš gausių vaisių. Jėzus siūlo mums šią dovaną kasdien Eucharistijoje.

Kafarnaumo sinagogoje, Viešpats sako: „Jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės“ (Jn 6, 53). Geras būdas pradėti šiuos metus gali būti tikėjimo Dievo meile mums (plg. 1 Jn 4, 16) atnaujinimas, siekiant giliau ją suvokti ir dėkingiau ją priimti - meilę Dievo, kuris Eucharistijoje sakramentiniu būdu tampa matomas. Tokiu būdu tinkamai nukreipsime savo kovą, tam kad būdami „gera žeme“ priimtume sėklą.

Kreipkime žvilgsnį į Jėzų Kristų, kuris - nepaisant mūsų menkumo - nori mums suteikti naujo veiksmingumo ir džiaugsmo.

Iš visos širdies jus laimina

jūsų Tėvas


2020 m. sausio 5 d.