Prelato žinia (2019 m. rugsėjo 9 d.)

Mons. F. Ocariz kviečia žvelgti į Mariją, kad, kaip Ji, mokėtume nešti šviesą, taiką ir džiaugsmą ten, kur susiduriame su kentėjimu.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2019 m. rugsėjo 9 d.)

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Rugsėjo 14 d., Bažnyčios liturgija kviečia mus apmąstyti Šventojo Kryžiaus išaukštinimą, o sekančią dieną - Švenčiausios Mergelės Marijos Skausmus.

Susitinkant ir kalbėdamasis su žmonėmis – tikriausiai ir jums teko tai patirti – pasitaiko, kad netrūksta spontaniškai išsakytų komentarų apie sunkias situacijas, išgyvenamas kančias, vidinę tamsą. Tokiomis progomis dažniausiai prisimenu šv. Josemarios žodžius apie Jėzaus Motiną: Dievas norėjo Ją apdovanoti malonės pilnatve, tačiau „tiesa ir tai, kad žemiško gyvenimo bėgyje Marija taip pat patyrė skausmą, nuovargį dėl darbo ir tikėjimo šviesotamsą“ ( Kristus eina pro šalį, nr. 172).

Nors ir neįstengiame suvokti šios tikrovės iki galo, jeigu žvelgiame į Mariją – ypač prie Kryžiaus – galėsime suprasti šiek tiek giliau kančios patirtį ir po truputį atrasime šv. Pauliaus žodžių prasmę: „savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia“ (Kol 1, 24). Tokiu būdu, kančioje surasime šviesą, ramybę ir netgi džiaugsmą: Lux in Cruce, requies in Cruce, gaudium in Cruce .

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2019 m. rugsėjo 9 d.