Keli Prelato patarimai ir mintys dėl koronaviruso sukeltos padėties

Šalia įvairių praktinio pobūdžio patarimų, mons. Fernando Ocariz ragina užjausti tuos, kuriuos ištiko nelaimė, nes „jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai“ (1 Kor 12, 26).

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Keli Prelato patarimai ir mintys dėl koronaviruso sukeltos padėties

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Akivaizdoje sunkumų, kurie daugiau ar mažiau gali kilti šiomis akimirkomis kartu su besiplečiančia COVID-19 pandemija, atnaujinkime pasitikėjimą Viešpačiu ir pasitikime šią padėtį „su tvirtu tikėjimu, nepalaužiama viltimi ir karšta meile“ (Pranciškus, 2020-03-10). Padėtis keičiasi skirtingose pasaulio regionuose, tačiau šventųjų bendravimas mus skatina užjausti kitus dėl visko, kadangi „jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai“ (1 Kor 12, 26). Bet kurio nelaimingo įvykio akivaizdoje, vienykimės malda su tais, kuriems tenka patirti kritinius išbandymus, kaip šiuo metu stipriai paveikti koronaviruso, tautos, priverstos migruoti, kad išgyventų - sirų egzodas šiomis dienomis - šeimos, kurias ištinka tragedijos ir t.t.

Dėl COVID-19 kai kuriose vietose prieita prie neeilinės padėties, kuri keičia įprastą gyvenimo ritmą ir daro įtaką bendrai savijautai. Verta priminti, kad Viešpats mums suteikia savo malonę tam, kad šventėtume taip pat ir šiomis netikrumo aplinkybėmis. Padėkime vieni kitiems pasitikti šias aplinkybes, gyvendami čia ir dabar, suvokdami, kad būdami priversti apriboti savo išorinę veiklą, gauname galimybę augti viduje.

Kaip atsakas į pandemijos plėtimąsi, kiekvienos šalies civilinė valdžia įpareigoja laikytis tam tikrų nurodymų, tarnaujančių pandemijos prevencijai ir kontrolei. Kadangi jų laikymasis gali būti susijęs su pastangomis ir sunkumais, verta turėti omenyje tai, ką patardavo šv. Josemaria: „Mylėk ir gerbk pagarbaus sugyvenimo principus ir neabejok, kad tavo ištikimas paklusnumas pareigai padės ir kitiems atrasti krikščioniškąjį orumą - dieviškosios meilės vaisių, ir susitikti Dievą“ (Vaga, 322). Tikinčiųjų ir visos visuomenės labui, taip pat ir Bažnyčios vadovai duoda arba gali duoti nurodymus dėl sakramentų šventimo ir sielovados, kuriuos dera priimti su dėkingumu ir pasitikėjimu mūsų motina Bažnyčia. Su ta pačia dvasia, svarbu laikytis išmintingumo ir, jei reikės, atšaukti numatytus krikščioniškojo ugdymo užsiėmimus, kad nesukeltume nereikalingos rizikos.

Ypač ieškokime būdų kaip kūrybingai palaikyti gyvą užsidegimą apaštalavimui ir tarnystei kitiems, kai civilinės ir bažnytinės vadovybės sprendimai bei nurodymai padaro susirinkimus neįmanomus. Pirmiausia svarbu rūpintis, kad visi Dievo Darbo nariai, draugai ir artimieji jaustų mūsų artumą. Pavyzdžiui, palaikydami ryšį su jais telefonu, taip pat su giminaičiais ir draugais, kurių galbūt nematėme jau kurį laiką; pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias teikia technologijos, kad vykdytume ugdymo užsiėmimus (ratelius, pokalbius, meditacijas, pasisėdėjimus ir pan.); dalintis ugdomaja medžiaga prieinama internete (svetainėje www.opusdei.org galima rasti specialiai šiam laikui skirtų išteklių) ir kita, naudinga dvasiniam gyvenimui (tekstai, garso ar vaizdo įrašai); skatinti apmąstyti Gavėnios Šventų Mišių skaitinius ir maldas (puslapyje www.vaticannews.va galima stebėti kasdienę Popiežiaus aukojamų Mišių transliaciją); dalintis patirtimi kaip šiomis aplinkybėmis skatinti apaštalinę veiklą ir t.t. Tai ypatingas laikas, kuriuo dar svarbiau vieniems kitus palaikyti, rodyti artimo meilę ir rūpintis, kad niekas nesijaustų vienišas.

Kiek leidžia aplinkybės bei civilinės valdžios nurodymai, artimo meilė gali pasireikšti kūrybingomis pagalbos kitiems (kaimynams, kolegoms iš darbo ir pan.) iniciatyvomis. Ypač nepamirškime pažeidžiamiausiųjų - vyresnio amžiaus žmonių ir ligonių: laikantis išmintingumo normų, derėtų rūpintis jų dvasiniais ir fiziniais poreikiais.

Tose vietose, kur apribojimai griežtesni, puoselėkime teigiamą atmosferą tiek asocijuotųjų, supernumerarijų ir draugų namuose, tiek Dievo Darbo centruose. Stenkimės atrasti šiose aplinkybėse galimybes kultivuoti draugystę ir broliškumą. Gali tam padėti tinkamas nusiteikimas: su gera nuotaika priimti nenumatytus dalykus ir sunkumus, nekaltinti kitų, pasidaryti gerų knygų ir filmų sąrašą, ieškoti žaidimų ir laisvalaikio užsiėmimų, kurie vaikams ir broliams padės smagiai praleisti laiką, imtis darbų, kurie laukė ramybės akimirkos, daryti namie fizinius pratimus ir kt.

Būkime dėkingi ypač profesionaliems medikams, kurie šiomis dienomis atlieka pasiaukojimo dvasios kupiną tarnystę. Būkime ypač atidūs jų poreikiams, stenkimės juos palaikyti ir padrąsinti jų darbe.

Galiausiai melskimės, kad ir šis laikas būtų mums dar viena proga priartėti prie Viešpaties, būdami savo aplinkoje taikos ir džiaugsmo sėjėjai.

Visa širdimi jus laimina,

jūsų Tėvas

2020 m. kovo 14 d.