Straipsnių kiekis: 8

Prelato laiškas (2024 m. vasario 10 d.) | Apie paklusnumą

Naujajame pastoraciniame laiške Opus Dei prelatas apmąsto paklusnumą krikščioniškojoje žinioje bei pašaukimo Dievo Darbe tikrovėje.

Pastoraciniai laiškai

Geros manieros

Mandagumas, nuoširdumas, paklusnumas ir visa kas su tuo siejasi yra jaunesnės didesnių dorybių „seserys“. Šeima yra geriausia aplinka, kur jų galima išmokti nepaisant amžiaus.

Krikščioniškas ugdymas

Dievo troškimas (audio)

Net kai negalime dalyvauti šv. Mišiose, galime priimti dvasinę komuniją. Tai prisiminėme 2020 m., kai visame pasaulyje paskelbus karantiną, kai kur nustota viešai švęsti Eucharistiją. Bet kas gi toji dvasinė komunija?

Krikščioniškas ugdymas

Keli Prelato patarimai ir mintys dėl koronaviruso sukeltos padėties

Šalia įvairių praktinio pobūdžio patarimų, mons. Fernando Ocariz ragina užjausti tuos, kuriuos ištiko nelaimė, nes „jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai“ (1 Kor 12, 26).

Pastoraciniai laiškai

„Klausykimės Viešpaties balso, kurį girdime per Popiežių”

Opus Dei regioninio vikaro Lietuvai ir Latvijai Mons. Andres Lavin pamokslas, pasakytas šv. Mišiose šv. Josemaria garbei Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje š. m. birželio 25 d.

Šv. Chosemarija

Prelato laiškas (2012 m. lapkritis)

Mons. Javier Echevarría Tikėjimo metų proga pradeda ciklą laiškų, kuriuose rašys apie tikėjimą ir analizuos Tikėjimo išpažinimą. Lapkričio mėnesį jis siūlo galvoti apie Dievą kaip Kūrėją ir Tėvą.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Tatjana Goričeva: šventumo aromatas

Skelbiame žymios rusų rašytojos straipsnį apie Opus Dei įkūrėjo mokymą.

Liudijimai

Popiežius Bavarijoje: „Pasauliui reikia Dievo“

Trumpos Šventojo Tėvo kalbų ištraukos iš jo kelionės į Vokietiją. Žmogui, šeimai ir visuomenei reikia Dievo – tokią žinią skleidžia Benediktas XVI.

Opus Dei