Šri Lankos apaštalo Juozapo Vazo kanonizacijoje

Ką daryti? Artintis prie altoriaus ar ieškotis patogesnės vietos prie kurio nors ekrano? Kaip numatyta, jūros pakrantė, skirta susitikimui su Popiežiumi, sausakimša žmonių.

Opus Dei - Šri Lankos apaštalo Juozapo Vazo kanonizacijoje

Galiausiai apsisprendžiame eiti į sektorių, kuriame galima matyti altorių. Aplink daugybė žmonių iš visos salos. Rohanas, mano bičiulis iš Kolombo, stovi šalia manęs. Jis – sociologas, dirba įvairiuose visuomeniniuose projektuose, kalba anglų ir dzingalų kalbomis. Šalia jo – Vimala, moteriškė iš Jafnos, maisto prekių parduotuvėlės savininkė. Vimala kalba tik tamilų kalba. Atvyko traukiniu tiktai vakar po vidurnakčio.

Rohanas ir Vimala atrodo labai skirtingi. Tačiau abu meldžiasi su Popiežiumi Pranciškumi, dėkodami už šv. Juozapo Vazo paskelbimą šventuoju. Būtent šio kunigo dėka jie tiki.

Šv. Juozapas Vazas laikomas pirmuoju Šri Lankos šventuoju. Jis gimė Indijoje XVII amžiaus pabaigoje. Jo gyvenimo laikais portugalų misionierių pasėtam katalikų tikėjimui Šri Lankoje grėsė išnykimas dėl kolonistų olandų vykdyto žiauraus persekiojimo. Buvo likę labai mažai kunigų ir atrodė savaime suprantama, kad, jeigu niekas nepasikeis, dar po keleto kartų katalikų tikėjimas visiškai užges. Juozapas Vazas buvo tai įsisąmoninęs ir nusprendė slapta, persirengęs elgeta, keliauti į Šri Lanką, padėti vietiniams katalikams ir taip prisidėti prie Bažnyčios palaikymo saloje. Po dvidešimt ketverių metų nenuilstamo apaštalavimo rizikuojant gyvybe tikslas buvo pasiektas. Dar po trijų šimtų metų, kartu su Popiežiumi Pranciškumi susirinkę pusė milijono tikinčiųjų, buvome gyvas šio šventojo darbo vaisių įrodymas.

Nors mes, katalikai, esame Šri Lankos mažuma, puikiai suprantame savo atsakomybę. Šri Lankoje katalikų tikėjimui priklauso tiek dzingalai, tiek tamilai. Todėl suvokiame, kad privalome rodyti atleidimo, susitaikymo ir teisingumo pavyzdį. Būtent šiuos tris žodžius popiežius Pranciškus Šri Lankoje vartojo dažniausiai.

Pasibaigus šv. Mišioms, kai kartu su Rohanu ėjome minioje, prašiau šv. Juozapo Vazo, kad padėtų įgyvendinti popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Prašau Viešpaties, kad šios šalies krikščionys, sekdami šv. Juozapo Vazo pavyzdžiu, išliktų tvirti tikėjime ir vis labiau prisidėtų prie taikos, teisingumo ir susitaikymo puoselėjimo Šri Lankoje. Būtent to Dievas nori iš jūsų. Būtent to moko šv. Juozapas Vazas. Būtent taip galite padėti Bažnyčiai“.

Alvaras Hernandesas, Kolombas (Šri Lanka)